Afdeling Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs

Afdeling Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs

De afdeling Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs verzorgt de beleidsvoorbereiding en de beleidsevaluatie van het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs.

De afdeling ontwikkelt en evalueert de regelgeving voor de instellingen van het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs:

  • De bestuursstructuur
  • De organisatie van het onderwijs
  • Het opleidingsaanbod
  • De kwaliteitszorg
  • De studentenvoorzieningen
  • De financiering
  • Internationalisering

Contactinformatie

Tel. 02 553 97 03 
E-mail: hogeronderwijsbeleid@vlaanderen.be en volwassenenonderwijsbeleid@vlaanderen.be

Locatie

Afdeling Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs
Consciencegebouw
Koning Albert II - laan 15
1210 Brussel
België

Overige informatie