Ambten en deelbaarheid van ambten in het onderwijs

Wat is het?

  • Wat is een ambt?
  • Wat is een personeelscategorie?
  • Welke ambten en personeelscategorieën zijn er en hoe zijn ze ingedeeld?

Je leest het op de pagina voor onderwijspersoneel over ambten.

Waar kan je de ambten vinden?

Je kan ambten vinden door te zoeken of te navigeren in een overzicht van ambten.

Naar boven

Deelbaarheid van een ambt

Wervingsambten

In principe zijn alle wervingsambten deelbaar. Dat betekent dat je een voltijdse betrekking kan toewijzen aan meer dan 1 titularis.

Voor het ondersteunend personeel in het secundair onderwijs is een ambt maar beperkt deelbaar:

  • Je kan het ambt aan 1 of 2 personeelsleden toewijzen.
  • Het ambt houdt minstens een halftijdse betrekking in.

Naar boven

Selectie- en bevorderingsambten

Ook betrekkingen in een selectie- en bevorderingsambt zijn deelbaar.

Voor het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding houdt dat in dat je een voltijdse betrekking in een van die ambten kan toekennen aan 1 personeelslid, of aan 2 personeelsleden die dan elk met een halftijdse betrekking belast zijn.

In het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding kan je een betrekking in een selectie- of bevorderingsambt, met uitzondering van het bevorderingsambt van directeur, ook halftijds organiseren.
Het bevorderingsambt van directeur organiseer je altijd voltijds en kan je aan 1 of 2 personeelsleden toekennen.  

Voor het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs kan je een betrekking toewijzen:

  • Aan 1 of meerdere personeelsleden in een selectieambt
  • Aan 1 of 2 personeelsleden in een bevorderingsambt

Naar boven