Behoud van het recht op leerlingenvervoer

Een leerling behoudt zijn status van rechthebbende als:

  • Door de financiering of subsidiëring van een nieuwe school, opleiding of type de criteria van dichtstbijzijnde school niet meer zouden beantwoorden aan de realiteit
  • In een school een type of opleidingsvorm volledig verhuist naar een andere vestigingsplaats
  • In een school binnen een opleidingsvorm een bepaalde opleiding volledig verhuist naar een andere vestigingsplaats
  • Een leerling tijdens de loopbaan van type of opleiding verandert
  • De leerling na minstens 1 jaar overstapt van internaat naar externaat
  • De leerling gedurende minstens 1 jaar aan het collectief vervoer deelneemt en overstapt naar het openbaar vervoer

Let wel: wanneer de opstapplaats van de leerling verandert, wordt het recht op leerlingenvervoer altijd opnieuw bekeken.


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact

De school van je kind is je aanspreekpunt. De school vraagt het recht op collectief of individueel leerlingenvervoer aan bij het ministerie van Onderwijs.

Heb je toch een vraag voor het ministerie, dan kan je mailen naar leerlingenvervoer@vlaanderen.be.