Bescherming van moeder en kind

Als je job een gezondheidsrisico inhoudt voor jou, je ongeboren kind of je kind dat jij borstvoeding geeft, zal de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer beslissen om je uit het risico te verwijderen.

Dat gebeurt aan de hand van een risicoanalyse. Je werkgever is wettelijk verplicht om die vooraf, samen met de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, te maken:

  • Ze evalueren de risico’s van alle functies in je school of centrum voor zwangere vrouwen en voor vrouwen die borstvoeding geven. Aan de hand van risicolijsten bepalen ze welke functies vallen onder welke van de 3 regelingen (zie hieronder).
  • Ze bepalen welke beschermende maatregelen ze zullen nemen bij die risico’s.
     

In het onderwijs kan je in contact komen met erkende beroepsziekten zoals infectieziekten, chemische stoffen en fysische invloeden. Die zijn een bedreiging tijdens je zwangerschap.

In het onderwijs kan je tijdens je zwangerschap blootgesteld zijn aan risico’s zoals agressief gedrag van kinderen en jongeren of lasten tillen. Die vallen onder de regeling moederschapsbescherming.

Als je borstvoeding geeft, kan je verlof voor moederschapsbescherming krijgen als je in je job lasten heft of blootgesteld bent aan infectieziektes en chemische stoffen.