Betaald ziekteverlof voor benoemde personeelsleden

Wat is het?

Als je ziek bent, heb je recht op bezoldigd ziekteverlof.

Als je afwezig bent wegens ziekte, worden de ziektedagen afgetrokken van het aantal ziektedagen waar je nog recht op hebt.

Heb je je contingent bezoldigde ziektedagen opgebruikt, dan word je ter beschikking gesteld wegens ziekte.

Recht of gunst?

Ziekteverlof is een recht.

Naar boven

Voorwaarden

Alle personeelsleden hebben recht op bezoldigd ziekteverlof.

Als je een deeltijdse opdracht hebt, heb je recht op evenveel dagen bezoldigd ziekteverlof als je voltijds werkende collega.

De berekeningswijze van het aantal bezoldigde ziektedagen verschilt als je behoort tot het onderwijzend personeel of het administratief en technisch personeel.

  • Ben je benoemd onderwijzend personeel, dan geldt het volgende:

    • Je hebt recht op 30 dagen bezoldigd ziekteverlof per 12 maanden sociale anciënniteit.
    • Als je geen 36 maanden sociale anciënniteit hebt, krijg je toch 90 dagen ziekteverlof.
  • Ben je benoemd administratief en technisch personeel, dan geldt het volgende:
    • Je krijgt vanaf de datum van benoeming 90 dagen bezoldigd ziekteverlof.
    • Na het einde van het 4de jaar krijg je jaarlijks op die datum 30 dagen bij.

Naar boven

Gevolgen

Administratieve stand

Zolang je recht hebt op bezoldigd ziekteverlof, ben je in dienstactiviteit.

Salaris

Zolang je recht hebt op bezoldigd ziekteverlof, ontvang je je salaris.

Zijn je bezoldigde ziektedagen uitgeput en ben je ter beschikking gesteld wegens ziekte? Dan ontvang je een wachtgeld dat overeenkomt met een bepaald percentage van je normale salaris.

Anciënniteit

Het bezoldigd ziekteverlof telt mee voor je geldelijke anciënniteit.

Pensioen

Voor meer informatie over de invloed van dit verlof op je pensioen kan je terecht bij de Federale Pensioendienst (FPD).

Naar boven

Hoe aanvragen?

Je laat weten aan je hogeschool dat je ziek bent volgens de afgesproken procedures.

Naar boven

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je hogeschool.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving