CANON Cultuurcel

Onderwijs heeft maatschappelijke betekenis nodig. Samen met alle betrokkenen versterkt CANON Cultuurcel (Departement Onderwijs en Vorming) het onderwijs door meer en beter cultuuronderwijs voor iedereen te ondersteunen. We faciliteren om cultuur optimaal te beleven en bieden inspiratie om zich erin uit te drukken om zo het cultureel bewustzijn te stimuleren.