Netwerk lezen op school

Leerkrachten zijn de belangrijkste schakel in het leesbeleid op school. Boekenjuffen en -meesters zijn dé ambassadeurs van leesplezier, niet alleen voor de leerlingen maar ook voor het hele schoolteam. Er zijn immers veel goede redenen om leesplezier op school een plaats te geven. Elke leerling wordt er beter van, want wie graag leest, zal meer en beter lezen. 

Iedereen Leest engageert zich als partner om samen met CANON Cultuurcel om het netwerk van experts lezen op school mee uit te bouwen.

Naast het bij elkaar brengen van alle genomineerden en laureaten van Cultuurkuur.be - Beste Boekenjuf/meester van de afgelopen jaren zetten we dit netoverschrijdende netwerk open voor leerkrachten basisonderwijs uit heel Vlaanderen en Brussel die zich willen vastbijten in leesplezier en in het werken met boeken in en buiten de klas. Hoe meer leerkrachten het belang en de rol van boeken en leesplezier delen, hoe meer leerlingen met het leesvirus kunnen besmet worden. We organiseren regelmatig inspiratiedagen.