Cijfers over geletterdheid

In 2013 werd het internationaal vergelijkend onderzoek van PIAAC gepubliceerd. PIAAC onderzocht de geletterdheid in Vlaanderen en vergeleek de resultaten met 24 landen aangesloten bij de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). In 1996 werd de geletterdheid in Vlaanderen onderzocht met het IALS-onderzoek (International Adult Literacy Survey).

Laaggeletterdheid

In Vlaanderen hebben 15% van de volwassenen (16-65 jaar) moeilijkheden met lezen en schrijven. Dat betekent dat meer dan een half miljoen (580.470) volwassenen problemen ondervinden als ze bijvoorbeeld een mail moeten schrijven, een brief lezen en begrijpen of informatie moeten zoeken. 

Laaggecijferdheid

14% van de volwassenen in Vlaanderen hebben zwakke rekenvaardigheden. Ze hebben het bijvoorbeeld moeilijk om eenvoudige berekeningen te maken of om juiste informatie te vinden in een tabel.

Probleemoplossing in een technologierijke omgeving

Bijna 1 op 5 volwassenen heeft een laag probleemoplossend vermogen in een technologierijke omgeving. Dit wil zeggen dat 19% van de mensen problemen ondervindt in onze digitale maatschappij omdat ze niet over genoeg digitale vaardigheden beschikken. 

Alle cijfers op een rijtje