Contractueel personeel

In het onderwijs zijn er:

Contractuelen betaald door het Departement Onderwijs en Vorming

Contractuelen betaald door het Departement Onderwijs (CODO’s) vind je:

 • In de Brusselse kinderdagverblijven
 • Als deskundige in een lokaal overlegplatform
 • Als opvoeder in de voor- en nabewaking
 • Bij het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
 • Bij andere diensten buiten het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming’

Voor CODO’s vind je de specifieke bepalingen in het BVR contractuele personeelsleden in het onderwijs (29 oktober 2004)

Overeenkomsten en verschillen met vastbenoemde personeelsleden

Overeenkomsten

 • Het salaris en het vakantiegeld van CODO’s is gelijk aan dat van tijdelijk aangestelden in het onderwijs.
 • De eindejaarstoelage wordt berekend zoals voor vastbenoemde personeelsleden in het onderwijs.
 • Voor de wekelijkse prestaties en jaarlijkse vakantie gelden dezelfde regels als voor de andere personeelsleden in de school, het centrum of de dienst.

Verschillen

 • Een contractueel personeelslid kan niet vast benoemd worden.
 • Voor een contractueel personeelslid bereken je de dienst-, sociale en geldelijke anciënniteit soms anders.

Naar boven

Gesubsidieerde contractuelen Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De meeste gesubsidieerde contractuelen (geco’s) werken in scholen.

Voor deze geco’s is de wet op de arbeidsovereenkomsten (3 juli 1978) van toepassing.

Geco’s tewerkgesteld bij onderwijsinstellingen erkend door de Vlaamse of Franse Gemeenschap krijgen, onder dezelfde voorwaarden als het vastbenoemd personeel:

 • Hetzelfde loon
 • Dezelfde baremaverhogingen
 • Dezelfde eindejaarstoelage

Voor de jaarlijkse vakantie genieten de gesubsidieerde contractuelen hetzelfde stelsel als de contractuele personeelsleden.

Gesubsidieerde contractuelen kan je vervangen vanaf de 31ste dag van afwezigheid. Voor onderwijzend personeel kan dat vanaf de 10de dag.

Naar boven

Contractuelen die onder het toepassingsgebied vallen van de wet op de arbeidsovereenkomsten

Voor andere contractuele personeelsleden dan de CODO’s en gesco’s is de wet op de arbeidsovereenkomsten (3 juli 1978) van toepassing.

Naar boven