Je statuut

Administratieve stand

Als personeelslid in het onderwijs bevind je je in 1 van 3 mogelijke administratieve standen : dienstactiviteit, non-activiteit of terbeschikkingstelling. Dat is belangrijk voor je salaris, je bevorderingsmogelijkheden, je pensioenrechten.

Tijdelijke aanstelling van bepaalde duur

Voorwaarden en voordelen van de tijdelijke aanstelling van bepaalde duur (TABD) in het onderwijs.

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Voorwaarden en voordelen van de tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD). Hoe solliciteer je ervoor?

Vaste benoeming

Voorwaarden, voordelen en draagwijdte van de vaste benoeming. Regels voor affectatie en mutatie.

Aanstelling en benoeming centrum voor basiseducatie

Tijdelijke aanstelling van bepaalde duur, tijdelijke aanstelling van onbepaalde duur en vaste benoeming in een centrum voor basiseducatie.