Cursist of student?

Geen student

Als je les volgt in het volwassenenonderwijs, ben je cursist. Voor de onderwijsregelgeving ben je niet gelijkgesteld met het statuut van student. Je ontvangt geen studentenkaart. Centra voor volwassenenonderwijs geven je wel soms een cursistenkaart waarmee je kortingen kan krijgen bij lokale partners.

Andere overheden hanteren andere criteria

Sommige overheden, zoals de dienst voor kinderbijslag, hanteren in het kader van hun regelgeving soms andere criteria om iemand als student te beschouwen. Zo houden zij rekening met de intensiteit waarmee cursisten een opleiding volgen. Cursisten die meer dan 17 uur per week les volgen in het volwassenenonderwijs, worden in het kader van de regelgeving over kinderbijslag ook beschouwd als studenten.

De regelgeving is per dienst verschillend. Voor de meest actuele informatie kan je het best contact opnemen met de overheidsdienst waarop je een beroep wil doen.

Vind meer informatie over het statuut van cursist in verband met: