Decreet deeltijds kunstonderwijs

Een niveaudecreet geeft een nieuwe structuur aan het deeltijds kunstonderwijs. Ontdek de mogelijkheden voor jouw academie.

Ontdek de opleidingenstructuur van het nieuwe deeltijds kunstonderwijs. Domeinen, opleidingen, opties, vakken en onderwijsbevoegdheid.

Via concordantie worden rechten en plichten van leraren overgedragen naar vakken in de nieuwe structuur van het deeltijds kunstonderwijs.