Digisprong

Digisprong - kwaliteitsvolle digitalisering in het onderwijs:

  • Een toekomstgerichte en veilige ICT-infrastructuur voor alle scholen van het leerplichtonderwijs
  • Een sterk ondersteunend en doeltreffend ICT-schoolbeleid
  • ICT-competente leerkrachten en lerarenopleiders en aangepaste digitale leermiddelen
  • Een kennis- en adviescentrum ‘Digisprong’ ten dienste van het onderwijsveld

Bekijk wat er nieuw is voor Digisprong in schooljaar 2021-2022 op de pagina's van de Ronde van Vlaanderen - voor directies en administraties 

Visienota en omzendbrief Digisprong

Een succesvolle (Digi)sprong begint met een goede aanloop. Bereid je school voor in 5 stappen voor de digitalisering van je school en onderwijs.

Veelgestelde vragen en antwoorden over de laptops voor kwetsbare leerlingen (2020)

Logo Digisprong