Diploma en studiebewijzen in het voltijds secundair onderwijs

Oriënteringsattesten na elk leerjaar

Een oriënteringsattest geeft weer of je al dan niet geslaagd bent voor een leerjaar, en naar welke studierichtingen je kan doorstromen. Er zijn 3 soorten oriënteringsattesten: je kan een A-attest behalen, een B-attest of een C-attest. Op het einde van het secundair onderwijs krijg je geen attest als je geslaagd bent (dan krijg je een studiebewijs, zie verder op deze pagina), wel een C-attest als je niet geslaagd bent.

 • Een A-attest betekent dat je geslaagd bent. Je kan overgaan naar een volgend leerjaar. Je kan vrij kiezen welke basisoptie/studierichting je wil volgen (je moet wel aan de toelatingsvoorwaarden voor die basisoptie/studierichting voldoen). Op het einde van het eerste leerjaar van de eerste graad kan je een A-attest met verplichte remediëring krijgen. De klassenraad kan ook de doorstroom naar één of meer basisopties (of pakketten) van het tweede leerjaar beperken.
 • Een B-attest betekent dat je geslaagd bent, maar voor 1 of meer vakken minder goede resultaten behaald hebt. De klassenraad beslist dat je uitgesloten wordt voor een onderwijsvorm of voor 1 of meer studierichtingen. De school moet schriftelijk motiveren waarom je een B-attest krijgt. Wil je toch het leerjaar overdoen, dan moet de delibererende klassenraad hiermee akkoord gaan en heb je het advies van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding nodig.
 • Een C-attest betekent dat je niet geslaagd bent, en het leerjaar moet overdoen. De school moet schriftelijk motiveren waarom je een C-attest krijgt.

Naar boven

Getuigschriften en het diploma secundair onderwijs

 • Op het einde van de 1ste graad (1ste en 2de leerjaar) en 2de graad (3de en 4de leerjaar) behaal je een getuigschrift.
 • Je krijgt een studiegetuigschrift als je slaagt in het 2de jaar van de 3de graad (6de leerjaar) bso.
 • Het diploma van secundair onderwijs behaal je als je geslaagd bent in het laatste jaar van de 3de graad. In het aso, tso en kso is dat het 2de leerjaar van de 3de graad, in het bso is dat het 3de leerjaar van de 3de graad (7de leerjaar).

Naar boven

Specifieke studiebewijzen

 • Getuigschrift basisonderwijs: als je het niet in de lagere school hebt behaald, kan je het nog halen in het 1ste leerjaar van de 1ste graad.
 • Getuigschrift gelijkwaardig met het getuigschrift van basisonderwijs: als je geslaagd bent in het beroepsvoorbereidend leerjaar.
 • Studiegetuigschrift van het 3e leerjaar van de 3e graad bso: als je geslaagd bent in dit leerjaar en niet in aanmerking komt voor het diploma van secundair onderwijs.
 • Certificaat van een opleiding secundair-na-secundair (Se-n-Se): als je geslaagd bent in een  Se-n-Se opleiding in het tso of kso.
 • Getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer: een vereiste als je wil starten als zelfstandige. Je kan het halen in het 2de of 3de jaar van de 3de graad (6de of 7de jaar), als je het vak bedrijfsbeheer onder de knie hebt.

Naar boven

In het modulair onderwijs

Het voltijds secundair onderwijs is in de meeste scholen lineair georganiseerd. Dat betekent dat het gebonden is aan leerjaren. In een klein aantal experimentscholen in het beroepssecundair onderwijs (bso) wordt vanaf de 2de graad modulair gewerkt: de leerstof is er ingedeeld in  modules.

Als je geslaagd bent in een module, krijg je een deelcertificaat. Door verschillende deelcertificaten te combineren, kan je een certificaat behalen. Als je een opleiding of een module volgde, maar niet geslaagd was ontvang je een attest van verworven competenties.

Verder kan je in de modulaire opleidingen dezelfde studiebewijzen behalen als in de lineaire bso-opleidingen.

In de opleiding hbo5 verpleegkunde

Als je geslaagd bent in de opleiding hbo5 verpleegkunde behaal je het diploma van gegradueerde.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's