Haard- en standplaatstoelage

De haard- en standplaatstoelage (H/S) wordt niet elektronisch doorgegeven in het EPD.

Voor de aanvraag van haardgeld stuur je een verklaring 'Haardtoelage - aanwijzing van de begunstigde' op. Je vindt dit document onderaan op de pagina over haard- en standplaatstoelage van het Agentschap voor Onderwijsdiensten.

De dossierbehandelaar kent de toelage manueel toe in het EPD.
 

Extra informatie

Verwante pagina's

Voor onderwijspersoneel

Websites