Conceptnota's hoger- en volwassenenonderwijs

Conceptnota volwassenenonderwijs

Lees de conceptnota 'Volwassenenonderwijs als kansenonderwijs. Kansen op leren, integreren en kwalificeren, een leven lang'.

Conceptnota hoger beroepsonderwijs

Lees de conceptnota 'Uitbouw van het hoger beroepsonderwijs'.

Conceptnota lerarenopleidingen

Lees de conceptnota 'Lerarenopleidingen versterken: wervende en kwalitatieve lerarenopleidingen als basispijler voor hoogstaand onderwijs'.