Leerlingen inschrijven in het basis- en secundair onderwijs

Capaciteit is het maximale aantal leerlingen. Een vrije plaats is een plaats die vrijgegeven wordt voor inschrijving.

Elke leerling heeft recht op een inschrijving, ook anderstalige nieuwkomers en leerlingen met een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs.

In bepaalde gevallen mag of moet een school een inschrijving weigeren in het basis- en secundair onderwijs.

De school noteert alle gerealiseerde, uitgestelde en niet-gerealiseerde inschrijvingen in een inschrijvingsregister.

In lokale overlegplatforms (LOP’s) helpen lokale partners de gelijke onderwijskansen van jongeren in een regio realiseren. Een LOP kan ouders helpen als een school weigert om hun kind in te schrijven.