Aanmelden: meld je alleen of samen aan?

Meld je alleen of samen aan met andere scholen?

  • Ga na of er nog andere scholen in je gemeente of ruimere regio overwegen om te werken met een digitaal aanmeldysteem.
  • Bepaal of je een gezamenlijk digitaal aanmeldsysteem wilt opzetten. Gezamenlijk aanmelden heeft immers enkele belangrijke voordelen.

Wat zijn de voordelen van een gezamenlijk aanmeldsysteem?

Transparantie voor ouders

  • Voor ouders is een gezamenlijke digitale aanmeldprocedure eenvoudiger, toegankelijker en transparanter: ze kunnen hun kind in één beweging aanmelden voor meerdere scholen, en niet per school of scholengroep afzonderlijk.

  • Door samen aan te melden, kan je makkelijker afspraken maken met lokale partnerorganisaties, om zo ouders te informeren over en ondersteunen bij het aanmelden.

Volgorde van de schoolvoorkeuren

  • Bij gezamenlijke aanmeldingsprocedures zetten ouders zelf de scholen in de volgorde van hun keuze, en wordt altijd rekening gehouden met die volgorde van de schoolvoorkeuren. 

  • Individuele aanmeldsystemen hebben geen zicht op eventuele andere keuzes van de ouders. De school weet dus niet of ze écht de eerste keuze is voor de ouder.

Vermijden dubbele aanmeldingen

Wanneer verschillende individuele scholen apart aanmelden, krijgen leerlingen mogelijk een ticket voor verschillende scholen. Dit leidt tot onnodige in- en uitschrijvingen. Door samen aan te melden zijn er minder dubbele aanmeldingen. Ouders krijgen immers maar voor één school een ticket voor inschrijving. Je krijgt meteen een zo definitief mogelijk resultaat.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving