Wat vind ik op Mijn Onderwijs?

Overzicht van documenten op Mijn Onderwijs

Een overzicht van alle beschikbare documenten en data.

Databundel school

Wat is een databundel school, welke thema's komen aan bod, welke rapporten zijn al beschikbaar? 

Dienstbrieven

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten bezorgt jouw school de dienstbrieven via Mijn Onderwijs.

Documenten van de onderwijsinspectie

Een overzicht van documenten van de onderwijsinspectie op Mijn Onderwijs.

Leerlingengegevens uit Discimus

Vraag een rapport op uit Discimus om de leerlingengegevens te controleren.

Dataloep

Vind statistieken op maat van je school of schoolbestuur met behulp van de interactieve webtoepassing Dataloep.

Beheer omkadering

Beheer overdrachten, herverdelingen en de lestijden levensbeschouwelijke vakken én raadpleeg het overzicht van je omkadering.

Noodnummer

Registreer een telefoonnummer voor crisiscommunicatie door Agentschap Zorg en Gezondheid. Bijvoorbeeld bij uitbraak van een infectieziekte.

Lerarenplatform

Bekijk het overzicht van je personeelsleden die aangesteld zijn in het lerarenplatform en de vervangingen die ze uitoefenen.

Formulier maatwerk

Voor centra voor basiseducatie die een opleidingsaanbod op maat willen organiseren.  Vraag met het formulier maatwerk aan.

Document versturen

Mogelijkheid om een document via beveiligde manier te versturen.

Je vindt de mogelijkheid op Mijn Onderwijs. Meld je aan, selecteer je schoolniveau en klik op 'Document versturen'. Je hebt het recht Mijn Onderwijs Portaal Beheerder of het recht Mijn Onderwijs Gebruiker nodig om Document versturen te kunnen zien. Als je voor een document niet het bijhorend thema hebt, dan ga je dit niet in de lijst van formulieren zien staan.

 • Centra leerlingen begeleiding (CLB) - Algemene gegevens voor clb heb je thema Structuur en organisatie (openbaar) of Structuur en organisatie (vertrouwelijk) nodig.
 • Centra leerlingen begeleiding (CLB) - Melding overdracht omkaderingsgewichten voor clb heb je thema Omkadering en toelagen (openbaar) of thema Omkadering en toelagen (vertrouwelijk)  nodig.
 • Centra leerlingen begeleiding (CLB) - Samenwerkingsafspraak voor clb heb je thema Omkadering en toelagen (openbaar) nodig.
 • Deeltijds kunstonderwijs (DKO) - Verificatie voor deeltijds kunstonderwijs heb je thema thema Leerlingen (vertrouwelijk) of Verificatie (vertrouwelijk) nodig.
 • Deeltijds kunstonderwijs (DKO) - Document C voor deeltijds kunstonderwijs heb je thema thema Omkadering en toelagen (openbaar) nodig.
 • Deeltijds kunstonderwijs (DKO) - Document G voor deeltijds kunstonderwijs heb je thema thema Structuur en organisatie (openbaar) nodig.
 • Leerlingen (LLN) voor basisonderwijs en secundair onderwijs heb je thema Leerlingen (vertrouwelijk) nodig.
 • Omkadering (OMK-AFW) - Aanvraag afwijkingslestijden, -lesuren en -uren voor basisonderwijs en secundair onderwijs heb je thema thema Omkadering en toelagen (openbaar) of Omkadering en toelagen (vertrouwelijk) nodig.
 • Ondersteuningsnetwerk melding (OM1) - Melding oprichting of stopzetting ondersteuningsnetwerk voor basisonderwijs, secundair onderwijs heb je thema Structuur en organisatie (openbaar) nodig.
 • Ondersteuningsnetwerk melding (OM2) - Melding toetreding, uittreding of overstap ondersteuningsnetwerk voor basisonderwijs, secundair onderwijs heb je thema Structuur en organisatie (openbaar) nodig.
 • Ondersteuningsnetwerk melding (OM3) - Aanwending extra omkadering kleine types vanaf 1 februari voor basisonderwijs, secundair onderwijs heb je thema Omkadering en toelagen (openbaar) nodig.
 • Organisatie (ORG) voor secundair onderwijs heb je thema Structuur en organisatie (openbaar) of Structuur en organisatie (vertrouwelijk) nodig.
 • Speciale onderwijsmiddelen (SOL) voor basisonderwijs, secundair onderwijs, hoger onderwijs, volwassenenonderwijs heb je thema Leerlingen (vertrouwelijk) nodig. Voor hoger onderwijs is dit thema Speciale onderwijsmiddelen (Vertrouwelijk), bij volwassenenonderwijs thema Cursisten (vertrouwelijk).
 • Toelage (TOEL) voor basisonderwijs en secundair onderwijs heb je thema Omkadering en toelagen (vertrouwelijk) nodig.
 • Toewijzingslijst BuO (TWLBuO) voor basisonderwijs, secundair onderwijs heb je thema Leerlingen (vertrouwelijk) nodig.
 • Vaccinatie (VAC) voor secundair onderwijs heb je thema Leerlingen (vertrouwelijk) of Structuur en organisatie (vertrouwelijk) nodig,  voor hoger onderwijs thema Validatierapporten en basisgegevens (vertrouwelijk), voor volwassenenonderwijs thema Cursisten (vertrouwelijk).
 • Validatie financieringsgegevens (FIN) voor volwassenenonderwijs heb je thema Rapporten (vertrouwelijk) nodig.
 • Verificatie (VERIF) voor basisonderwijs, secundair onderwijs en internaat heb je thema Leerlingen (vertrouwelijk) of Verificatie (vertrouwelijk) nodig.
 • Verificatie Middelen (VERIF MID) voor basisonderwijs, secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en internaat heb je thema Omkadering en toelagen (openbaar) of Verificatie (openbaar) nodig.
 • Zomerscholen evaluatie (ZE) voor basisonderwijs en secundair onderwijs heb je thema Algemeen (Openbaar) nodig.
Formulier Schoolniveau Thema
Centra leerlingen begeleiding (CLB) - Algemene gegevens CLB

Structuur en organisatie (openbaar)
Structuur en organisatie (vertrouwelijk)

Centra leerlingen begeleiding (CLB) - Melding overdracht omkaderingsgewichten CLB Omkadering en toelagen (openbaar)
Omkadering en toelagen (vertrouwelijk)
Centra leerlingen begeleiding (CLB) - Samenwerkingsafspraak CLB Omkadering en toelagen (openbaar)
Deeltijds kunstonderwijs (DKO) - Verificatie DKO Leerlingen (vertrouwelijk)
Verificatie (vertrouwelijk)
Deeltijds kunstonderwijs (DKO) - Document C DKO Omkadering en toelagen (openbaar)
Deeltijds kunstonderwijs (DKO) - Document G DKO Structuur en organisatie (openbaar)
Leerlingen (LLN) Basis en secundair Leerlingen (vertrouwelijk)
Omkadering (OMK-AFW) - Aanvraag afwijkingslestijden, -lesuren en -uren Basis en secundair Omkadering en toelagen (openbaar)
Omkadering en toelagen (vertrouwelijk)
Ondersteuningsnetwerk melding (OM1) - Melding oprichting of stopzetting ondersteuningsnetwerk Basis en secundair Structuur en organisatie (openbaar)
Ondersteuningsnetwerk melding (OM2) - Melding toetreding, uittreding of overstap ondersteuningsnetwerk Basis en secundair Structuur en organisatie (openbaar)
Ondersteuningsnetwerk melding (OM3) - Aanwending extra omkadering kleine types vanaf 1 februari Basis en secundair Omkadering en toelagen (openbaar)
Organisatie (ORG) Secundair Structuur en organisatie (openbaar)
Structuur en organisatie (vertrouwelijk)
Speciale onderwijsmiddelen (SOL) Basis en secundair Leerlingen (vertrouwelijk)
  Hoger onderwijs Speciale onderwijsmiddelen (vertrouwelijk)
  Volwassenenonderwijs Cursisten (vertrouwelijk)
Toelage (TOEL) Basis en secundair Omkadering en toelagen (vertrouwelijk)
Toewijzingslijst BuO (TWLBuO) Basis en secundair Leerlingen (vertrouwelijk)
Vaccinatie (VAC)

Secundair

Leerlingen (vertrouwelijk)
Structuur en organisatie (vertrouwelijk)
  Hoger onderwijs Validatierapporten en basisgegevens (vertrouwelijk)
  Volwassenenonderwijs Cursisten (vertrouwelijk)
Validatie financieringsgegevens (FIN) Volwassenenonderwijs Rapporten (vertrouwelijk)
Verificatie (VERIF) Basis, secundair of internaat Leerlingen (vertrouwelijk)
Verificatie (vertrouwelijk)
Verificatie Middelen (VERIF MID) Basis, secundair, deeltijds kunstonderwijs en internaat Omkadering en toelagen (openbaar)
Verificatie (openbaar)
Zomerscholen evaluatie (ZE) Basis en secundair Algemeen (Openbaar)

Programmatie aanvraag

Alle informatie en nieuwigheden over de programmaties in het secundair onderwijs.
Let op: je hebt hiervoor toegang nodig tot een secundaire school en tot het thema ‘Structuur en organisatie (Openbaar).

Alle informatie en nieuwigheden over de programmaties in het deeltijds kunstonderwijs.
Let op: je hebt daarvoor toegang nodig tot een instelling van het deeltijds kunstonderwijs en tot het thema ‘Structuur en organisatie (Openbaar).