Wat vind ik op Mijn Onderwijs?

Overzicht van documenten op Mijn Onderwijs

Een overzicht van alle beschikbare documenten en data.

Databundel school

Wat is een databundel school, welke thema's komen aan bod, welke rapporten zijn al beschikbaar? 

Dienstbrieven

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten bezorgt jouw school de dienstbrieven via Mijn Onderwijs.

Documenten van de onderwijsinspectie

Een overzicht van documenten van de onderwijsinspectie op Mijn Onderwijs.

Leerlingengegevens uit Discimus

Vraag een rapport op uit Discimus om de leerlingengegevens te controleren.

Dataloep

Vind statistieken op maat van je school of schoolbestuur met behulp van de interactieve webtoepassing Dataloep.

Toetsen voor scholen

Organiseer het Screeningsinstrument Aanvang Lager Onderwijs Taalvaardigheid (SALTO) en het Leerlingvolgsysteem (LVS) in jouw school.

Beheer omkadering

Beheer overdrachten, herverdelingen en de lestijden levensbeschouwelijke vakken én raadpleeg het overzicht van je omkadering.

Noodnummer

Registreer een telefoonnummer voor crisiscommunicatie door Agentschap Zorg en Gezondheid. Bijvoorbeeld bij uitbraak van een infectieziekte.

Lerarenplatform

Bekijk het overzicht van je personeelsleden die aangesteld zijn in het lerarenplatform en de vervangingen die ze uitoefenen.

Formulier maatwerk

Voor centra voor basiseducatie die een opleidingsaanbod op maat willen organiseren.  Vraag met het formulier maatwerk aan.

Niet-ingevulde vervanging

Vind een overzicht van de opgebouwde en aangewende vervangingseenheden in jouw school.