Instrumenten voor scholen en lokale partners

Wie zijn de partners?

Vind partners in je gemeente

Via de sociale kaart van de Vlaamse overheid vind je partners voor kleuterparticipatie in je gemeente die in contact komen met ouders van jonge kinderen.
Partners in je gemeente: overzicht gemeenten van A tot Z

Overzicht van scholen en hun CLB's

Onderwijsaanbod - Basisonderwijs

Kinderopvang

Kind en Gezin - Adressen kinderopvang vinden

Lokale overlegplatforms

Afspraken maken om de kleuterparticipatie te verhogen is een van de opdrachten van de lokale overlegplatforms (LOP’s).
Agentschap voor Onderwijsdiensten - Overzicht en contactgegevens lokale overlegplatforms

Pedagogische begeleiding

Naar boven

Instrumenten voor samenwerking

Netwerkanalyse op vraag en op maat

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) ontwikkelde een instrument om lokale partners en bestaande samenwerkingsverbanden rond kleuterparticipatie mee in kaart te brengen.

Doel: de ontwikkeling van sterke netwerken stimuleren.

Mail naar kleuterparticipatie@vlaanderen.be.

Matrix kleuterparticipatie op vraag en op maat

Op vraag van een lokaal bestuur ontwikkelden AGODI en Kind en Gezin een werkdocument met een overzicht van acties die onderwijs en niet-onderwijspartners kunnen ondernemen in het kader van kwaliteitsvolle kleuterparticipatie.

Mail naar kleuterparticipatie@vlaanderen.be.

Gespreksfiche over kleuteronderwijs

AGODI ontwikkelde een gespreksfiche voor lokale partners die in gesprek gaan met ouders over kleuteronderwijs.

pdf bestandIn gesprek over kleuteronderwijs (pdf, 2 p.) (887 kB)

Folder voor lokale samenwerking tussen scholen en Huizen van het Kind

AGODI maakte samen met Kind en Gezin een folder om lokale samenwerking tussen scholen en Huizen van het Kind te bevorderen.

pdf bestandScholen en Huizen van het Kind bundelen krachten (pdf, 2 p.) (376 kB)

Reflectie-instrument transitie

Voor lokale beleidsactoren en organisaties die willen werken aan een warme overgang van thuis, buurt en kinderopvang naar de kleuterschool.

Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning - Reflectie-instrument transitie

Reflectietool – Hoe dragen externe partners van ons schoolteam bij aan collectief leren?

Onderzoekers van de Arteveldehogeschool ontwikkelden een methodiek voor het opmaken van een netwerkkaart en het voeren van verdiepende gesprekken rond collectief leren. Download de tool.

Naar boven