Onderwijsbevoegdheid volwassenenonderwijs

Wat is het?

Onderwijsbevoegdheid is het recht voor een centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) of voor basiseducatie (CBE) om een opleiding aan te bieden in zijn vestigingsplaatsen.

In de CVO’s verschilt de onderwijsbevoegdheid per centrum.

De CBE’s hebben allemaal dezelfde onderwijsbevoegdheid.

Meer info: omzendbrief opleidingsprofielen en onderwijsbevoegdheid: onderwijsbevoegdheden van de centra.

Naar boven

Hoe aanvragen?

Om onderwijsbevoegdheid te verkrijgen, dient je bestuur uiterlijk op 15 februari of op 30 september een gemotiveerde aanvraag in via mail: gegevensbeheer.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be.
(Postbus afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs - Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen).

De procedure voor de aanvraag vind je in de omzendbrief opleidingsprofielen en onderwijsbevoegdheid.

Naar boven

Onderwijsbevoegdheden 1 september 2020

De onderwijsbevoegdheid van de CVO is gekoppeld aan een vestigingsplaats: een gemeente, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of een penitentiaire instelling.

Voor het secundair volwassenenonderwijs is de onderwijsbevoegdheid per studiegebied. Zo zal de onderwijsbevoegdheid tussen de verschillende vestigingsplaatsen van een centrum variëren.

Lijst met onderwijsbevoegdheden:

Extra uitleg:

  • De lijst bevat enkel de studiegebieden. Welke opleidingen onder die studiegebieden vallen, vind je in bijlage 2 bij de omzendbrief opleidingsprofielen en onderwijsbevoegdheid.
  • Of het CVO onderwijsbevoegdheid voor de geletterdheidsmodules Nederlands en Leren leren (L-modules NLL) heeft, zie je op tabblad 2 van de lijst. Je kan dit zelf afleiden door na te gaan of het centrum in de gewenste vestigingsplaats al de bevoegdheid heeft voor een studiegebied secundair volwassenenonderwijs met diplomagerichte beroepsopleidingen: daar heeft het centrum ook onderwijsbevoegdheid voor de L-modules NLL. De lijst met diplomagerichte beroepsopleidingen vind je in bijlage 4 van omzendbrief opleidingsprofielen en onderwijsbevoegdheid.

Naar boven