Wat doe je als academie bij stroomafschakeling?

Sluiten en afwezigheden

Mag je sluiten op de dag van een afschakeling?

Je gaat in eerste instantie na of de lessen gewoon kunnen doorgaan en neemt eventueel extra maatregelen.

Kunnen de lessen niet doorgaan, dan kan je beslissen om de academie tijdelijk te sluiten. Breng personeelsleden en leerlingen op de hoogte.

Naar boven

Lessen en examens

Moeten lessen die niet kunnen doorgaan, worden ingehaald?

Lessen die door overmacht niet kunnen doorgaan, moeten niet worden ingehaald. Behalve als het annuleren van lessen ervoor zorgt dat je de doelstellingen van je minimumleerplan niet bereikt.

Wat als een examen niet kan doorgaan?

Proeven in het deeltijds kunstonderwijs vinden plaats tussen 15 mei en 30 juni, uitgestelde proeven tussen 15 augustus en 15 september. Er is geen kans op afschakeling in die periode.

Naar boven

Administratie en personeel

Moet je het ministerie van Onderwijs verwittigen als de academie vroeger sluit?

Je hoeft het ministerie niet te verwittigen. Alleen als er specifieke redenen zijn om dat wel te doen, bijvoorbeeld bij een afgesproken bezoek van de inspectie.

Wat als personeelsleden de academie niet kunnen bereiken door een afschakeling?

Personeelsleden verwittigen de academie zo snel mogelijk zodat je maatregelen kan treffen: de les (alsnog) annuleren en eventueel al aanwezige leerlingen opvangen.

Moet je leerlingen een deel van het inschrijvingsgeld terugbetalen als lessen niet kunnen doorgaan door een afschakeling?

Een leerling betaalt bij het begin van een schooljaar inschrijvingsgeld voor een volledig schooljaar. Dat bedrag kan je niet herleiden tot een bedrag per lesuur.

Sluit de academie door overmacht, dan hoef je geen geld terug te betalen.

Naar boven