Zorgvuldig bestuur

Scholen, internaten en centra moeten zich in hun dagelijkse werking aan een aantal principes houden:

  • Kosteloosheid
  • Eerlijke concurrentie
  • Verbod op politieke activiteiten
  • Handelsactiviteiten
  • Reclame en sponsoring
  • Participatie in het gesubsidieerd onderwijs

Een ouder, een schoolbestuur, een zelfstandige of een andere belanghebbende kan vragen aan de Commissie zorgvuldig bestuur stellen of er een klacht indienen over de toepassing van die principes van zorgvuldig bestuur.

Extra informatie

Verwante pagina's

Voor ouders

Website