Functiebeschrijving en evaluatie

Voor welke personeelsleden stel je een functiebeschrijving op? Hoe stel je ze op? Wie ondertekent de functiebeschrijving? Wat staat erin?

TADD, vaste benoeming, functiebeschrijving en evaluatie van leerkrachten worden hervormd vanaf schooljaar 2021-2022. Dat proces verloopt in verschillende stappen. Tot het Vlaams Parlement het definitief aanneemt blijven de huidige regels van kracht.

Hoe evalueer je een personeelslid? Wie zijn de evaluatoren? Hoe verloopt het evaluatieproces?