Draaiboek 2020-2021: hogescholen

UPDATE 10 juni

De minister van Onderwijs en vertegenwoordigers van de hogescholen, de universiteiten en de studenten hebben afspraken gemaakt over een plan van aanpak dat op korte en iets langere termijn perspectief biedt aan het hoger onderwijs.

Op dit moment zijn de meeste studenten en personeelsleden van de Vlaamse hogescholen en universiteiten nog niet gevaccineerd. Het hoger onderwijs blijft daarom waakzaam en voorzichtig. 

Op korte termijn:

 • De huidige examens en de examens in 2de zittijd worden georganiseerd volgens de maatregelen die ook al golden in juni 2020 en januari 2021. 
 • Activiteiten zoals proclamaties, infodagen en publieke doctoraatsverdedigingen kunnen dit jaar on campus doorgaan, als de veiligheidsprotocollen die gelden binnen het hoger onderwijs, de evenementensector of de cultuursector nageleefd worden.
 • De universiteiten en hogescholen kregen zelftesten om personeelsleden die op de campus werken en nauw contact hebben met studenten of met elkaar, tweemaal per week preventief te testen.

Op iets langere termijn:

 • Als de coronacijfers gunstig evolueren zullen er bij de opstart van het volgende academiejaar geen bijzondere coronamaatregelen nodig zijn en start het hoger onderwijs op in code groen. 
 • De situatie wordt voor aanvang van het academiejaar opnieuw geëvalueerd.

Lees het nieuwsbericht van 9 juni 

 

Een kader voor de organisatie van het academiejaar, opgesteld in samenspraak met de minister van Onderwijs en Vorming, de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) en de experten.

 • Bekijk welke veiligheidsmaatregelen er gelden per kleurfase in de hogescholen. 
 • Fase groen wordt hier niet opgenomen, dan is de normale werking van toepassing. 
 • Deze matrix werd laatst aangepast op 10 juni 2021.
 
 
Fase geel
Fase oranje
Fase rood
Maximum aantal studenten tegelijk aanwezig
 • Iedereen krijgt contactonderwijs, maar niet allemaal op hetzelfde moment: mix van online en offline onderwijs
 • Generatiestudenten en graduaatsopleidingen krijgen maximaal contactonderwijs 
 • Aantal studenten in circulatie van en naar de campus verminderen met min. 25%
Bezettingsgraad in de auditoria: 1 op 5 met mondmaskerplicht behalve voor vakken uit het modeltraject eerste jaar waar 1 op 2 met mondmaskerplicht mogelijk is.
 
Bezettingsgraad in de auditoria beperkt tot 1 op 5 met mondmaskerplicht.
Onderwijs in kleine groepen 

 

Bezettingsgraad 1 op 2 met mondmaskerplicht 

 

Bezettingsgraad beperkt tot 1 op 5 met mondmaskerplicht. 
Praktijkonderwijs zoals practica, labo-oefeningen, simulatieonderwijs, ...
Bezettingsgraad 1 op 1 met mondmaskerplicht 
Stages
Veiligheidsvoorschriften van de stageplaats zijn van toepassing
Internationale mobiliteit
Veiligheidsvoorwaarden en reisvoorwaarden betrokken landen en buitenlandse partners
Afstandsonderwijs
 • Mix online-offline
 • Online met hoge kwaliteitseisen / blended onderwijs 
 • (Met contact voor verdiepende activiteiten)
Maximaal
 
Maximaal 

 

Examens
Derden op de campus 
OK, mits voorschriften rond hygiëne en social distance verzekerd kunnen worden 
UPDATE 10 juni: Beperk de aanwezigheid van niet-essentiële derden. Activiteiten zoals proclamaties, infodagen en publieke doctoraatsverdedigingen kunnen on campus doorgaan, op voorwaarde dat de bijbehorende veiligheidsprotocollen die gelden binnen het hoger onderwijs, de evenementensector of de cultuursector nageleefd worden
Onderzoeksactiviteiten op de campus
OK, mits voorschriften rond hygiëne en social distance verzekerd kunnen worden
Enkel die onderzoeksactiviteiten waarvoor aanwezigheid van de onderzoeker(s) op de campus noodzakelijk is
Enkel die onderzoeksactiviteiten die omwille van veiligheidsreden of andere essentiële belangen noodzakelijk zijn.
Kunstopleidingen waar directe contacten of druppels zich voordoen (dans, blaasinstrumenten...)
Richtlijnen van de professionele sectoren (cultuur en sport met onderscheid met publiek of zonder publiek) als toets, en mits positief advies van de preventieadviseur.
 • Enkel toegelaten volgens de protocollen van de professionele cultuursectoren (zoals repetities in de podiumkunsten), in functie van virusload, en mits akkoord van de preventieadviseur
 • Als ze daarvoor niet de mogelijkheden hebben (vb. veugelpiano, beeldhouwwerk, …), kan een zeer beperkte groep van studenten in HKO (zowel de muzische als de beeldende kunsten) gebruik maken van individuele oefenruimtes om hun discipline te kunnen oefenen.
Lessen met een sportcomponent
Richtlijnen van de professionele sectoren (sport met onderscheid met publiek of zonder publiek) als toets, en mits positief advies van de preventieadviseur.
 • Binnen: enkel laagintensieve contactloze sportlessen waarbij telkens 1,5 m afstand bewaard wordt. Mondmaskerplicht tenzij afstand ten alle tijden kan gegarandeerd worden.
 • Buiten: matig intensieve lessen kunnen doorgaan, waarbij contactloze beweeg- en sportactiviteiten en individuele oefenvormen de voorkeur krijgen. Indien mogelijk met mondmasker en max. in groepen van 4.
 • Bubbels zo weinig mogelijk mengen
 • Douches blijven gesloten, kleedkamers enkel toegankelijk onder bepaalde voorwaarden (zie regels SO)
 • Positief advies van de preventieadviseur.
Gebruik materiaal van de instelling
Normale werking met extra aandacht voor hygiëne
OK, met extra hygiënemaatregelen
Beperken tot het noodzakelijke minimum
Inschrijvingen
Normale werking met aandacht voor gespreide planning
Digitaal of op afspraak
Enkel digitaal
Sociale studentenzones
Met respect voor de afstandsregels
Niet toegelaten behalve voor veilig georganiseerde stille studieplekken (enkel mits reservatie en voor een beperkte groep studenten)
Activiteiten met publiek zoals sport, beoefening van kunsten
UPDATE 10 juni: Volgens de regels van de professionele sectoren.
Studentenleven
Volgens de regels van de samenleving met aandacht voor regels horeca, social distancing en mondmaskers, het vermijden van situaties waar geroepen, gezongen of gedanst wordt
Niet toegelaten op de campus
Niet toegelaten
Studentenkamers
Volgens de regels van de huurmarkt
Verluchting en ventilatie
Extra verluchten en ventileren, minstens elk anderhalf uur
Hygiëne
Extra schoonmaak na elke wissel van studenten
Social distancing 1,5 m. en mondmaskers
Mondmasker bij alle contacten waarbij de afstand niet gegarandeerd kan worden; verplichtingen mondmaskers Veiligheidsraad worden toegepast
 
Bijkomende veiligheidsvoorschriften inzake handhygiëne, ontsmetten van lokalen, ventilatie... worden op basis van een lokale risicoanalyse vastgelegd in instellingsspecifieke veiligheidsprotocollen