Draaiboek 2020-2021: hogescholen

UPDATE

In samenspraak met virologen, universiteiten (VLIR), hogescholen (VLHORA) en de Vereniging van Vlaamse Studenten (VVS) werd het kader verduidelijkt voor onder andere practica en campusmomenten in het hoger onderwijs in fase rood. 

Tot eind februari 2021 werkt het hoger onderwijs in fase rood. Er zijn in beperkte mate activiteiten mogelijk op de campus, prioritair voor de eerstejaarsstudenten. Afstandsonderwijs blijft nog steeds de norm voor het hoger onderwijs. Maximaal 10% van de campuscapaciteit mag benut worden. Er wordt heel spaarzaam omgesprongen met contactonderwijs: alleen essentiële zaken zijn mogelijk ter wille van de kwetsbare studenten die hier echt nood aan hebben en in de hoop om studieduurverlenging te vermijden. Universiteiten en hogescholen kunnen er bovendien nog altijd voor kiezen om zelf strenger te zijn. 

Volgende verduidelijkingen werden aangebracht:

 • Campusactiviteiten zijn in zeer beperkte mate mogelijk. Zo kan het hoger onderwijs essentiële practica en campusmomenten organiseren.
 • Universiteiten en hogescholen kunnen ook stille studieplekken openstellen voor studenten die daar nood aan hebben.
 • De examens kunnen doorgaan volgens dezelfde richtlijnen die van toepassing waren tijdens de examenperiode in juni.

De Vlaamse Overheid werkt momenteel samen met studentenvertegenwoordigers en de instellingen van het hoger onderwijs aan een communicatiecampagne specifiek gericht op studenten. Deze campagne moet niet alleen informeren en sensibiliseren, maar studenten ook een forum geven om elkaar te steunen wanneer het moeilijk gaat en om indien nodig te ventileren over wat het betekent te studeren in tijden van corona. 
 

 

Een kader voor de organisatie van volgend academiejaar, opgesteld in samenspraak met de minister van Onderwijs en Vorming, de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) en de GEES.

 • Bekijk welke veiligheidsmaatregelen er gelden per pandemieniveau in de hogescholen. Onderstaande overzichtstabel vat alles samen over wat jij moet weten uit de pandemiescenario's en draaiboeken.
 • Fase groen wordt hier niet opgenomen, dan is de normale werking van toepassing. Lees meer over de uitgangspunten en de pandemische niveaus of fasen.
 • Deze matrix werd laatst aangepast op 23 november.
 
 
Fase geel
Fase oranje
Fase rood
Maximum aantal studenten tegelijk aanwezig
 • Iedereen krijgt contactonderwijs, maar niet allemaal op hetzelfde moment: mix van online en offline onderwijs
 • Generatiestudenten en graduaatsopleidingen krijgen maximaal contactonderwijs 
 • Aantal studenten in circulatie van en naar de campus verminderen met min. 25%
Bezettingsgraad in de auditoria: 1 op 5 met mondmaskerplicht behalve voor vakken uit het modeltraject eerste jaar waar 1 op 2 met mondmaskerplicht mogelijk is.
 
Bezettingsgraad in de auditoria beperkt tot 1 op 5 met mondmaskerplicht.
Onderwijs in kleine groepen 

 

Bezettingsgraad 1 op 2 met mondmaskerplicht 

 

Bezettingsgraad beperkt tot 1 op 5 met mondmaskerplicht. 
Praktijkonderwijs zoals practica, labo-oefeningen, simulatieonderwijs, ...
Bezettingsgraad 1 op 1 met mondmaskerplicht 
Stages
Veiligheidsvoorschriften van de stageplaats zijn van toepassing
Internationale mobiliteit
Veiligheidsvoorwaarden en reisvoorwaarden betrokken landen en buitenlandse partners
Afstandsonderwijs
 • Mix online-offline
 • Online met hoge kwaliteitseisen / blended onderwijs 
 • (Met contact voor verdiepende activiteiten)
Maximaal
 
Maximaal 

 

Examens
Derden op de campus 
OK, mits voorschriften rond hygiëne en social distance verzekerd kunnen worden 
Aanwezigheid van niet-essentiële derden beperken. Indien toch nodig, mits inachtneming van de nodige veiligheidsmaatregelen 
Niet toegelaten voor niet-essentiële derden 
Onderzoeksactiviteiten op de campus
OK, mits voorschriften rond hygiëne en social distance verzekerd kunnen worden
Enkel die onderzoeksactiviteiten waarvoor aanwezigheid van de onderzoeker(s) op de campus noodzakelijk is
Enkel die onderzoeksactiviteiten die omwille van veiligheidsreden of andere essentiële belangen noodzakelijk zijn.
Kunstopleidingen waar directe contacten of druppels zich voordoen (dans, blaasinstrumenten...)
Richtlijnen van de professionele sectoren (cultuur en sport met onderscheid met publiek of zonder publiek) als toets, en mits positief advies van de preventieadviseur.
 • Enkel toegelaten volgens de protocollen van de professionele cultuursectoren (zoals repetities in de podiumkunsten), in functie van virusload, en mits akkoord van de preventieadviseur
 • Als ze daarvoor niet de mogelijkheden hebben (vb. veugelpiano, beeldhouwwerk, …), kan een zeer beperkte groep van studenten in HKO (zowel de muzische als de beeldende kunsten) gebruik maken van individuele oefenruimtes om hun discipline te kunnen oefenen.
Lessen met een sportcomponent
Richtlijnen van de professionele sectoren (sport met onderscheid met publiek of zonder publiek) als toets, en mits positief advies van de preventieadviseur.
 • Binnen: enkel laagintensieve contactloze sportlessen waarbij telkens 1,5 m afstand bewaard wordt. Mondmaskerplicht tenzij afstand ten alle tijden kan gegarandeerd worden.
 • Buiten: matig intensieve lessen kunnen doorgaan, waarbij contactloze beweeg- en sportactiviteiten en individuele oefenvormen de voorkeur krijgen. Indien mogelijk met mondmasker en max. in groepen van 4.
 • Bubbels zo weinig mogelijk mengen
 • Douches blijven gesloten, kleedkamers enkel toegankelijk onder bepaalde voorwaarden (zie regels SO)
 • Positief advies van de preventieadviseur.
Gebruik materiaal van de instelling
Normale werking met extra aandacht voor hygiëne
OK, met extra hygiënemaatregelen
Beperken tot het noodzakelijke minimum
Inschrijvingen
Normale werking met aandacht voor gespreide planning
Digitaal of op afspraak
Enkel digitaal
Sociale studentenzones
Met respect voor de afstandsregels
Niet toegelaten behalve voor veilig georganiseerde stille studieplekken (enkel mits reservatie en voor een beperkte groep studenten)
Activiteiten met publiek zoals sport, beoefening van kunsten
Volgens de regels van de professionele sectoren
Niet toegelaten
Studentenleven
Volgens de regels van de samenleving met aandacht voor regels horeca, social distancing en mondmaskers, het vermijden van situaties waar geroepen, gezongen of gedanst wordt
Niet toegelaten op de campus
Niet toegelaten
Studentenkamers
Volgens de regels van de huurmarkt
Verluchting en ventilatie
Extra verluchten en ventileren, minstens elk anderhalf uur
Hygiëne
Extra schoonmaak na elke wissel van studenten
Social distancing 1,5 m. en mondmaskers
Mondmasker bij alle contacten waarbij de afstand niet gegarandeerd kan worden; verplichtingen mondmaskers Veiligheidsraad worden toegepast
 
Bijkomende veiligheidsvoorschriften inzake handhygiëne, ontsmetten van lokalen, ventilatie... worden op basis van een lokale risicoanalyse vastgelegd in instellingsspecifieke veiligheidsprotocollen