Draaiboek 2020-2021: universiteiten

UPDATE 10 juni

De minister van Onderwijs en vertegenwoordigers van de hogescholen, de universiteiten en de studenten hebben afspraken gemaakt over een plan van aanpak dat op korte en iets langere termijn perspectief biedt aan het hoger onderwijs.

Op dit moment zijn de meeste studenten en personeelsleden van de Vlaamse hogescholen en universiteiten nog niet gevaccineerd. Het hoger onderwijs blijft daarom waakzaam en voorzichtig. 

Op korte termijn:

 • De huidige examens en de examens in 2de zittijd worden georganiseerd volgens de maatregelen die ook al golden in juni 2020 en januari 2021. 
 • Activiteiten zoals proclamaties, infodagen en publieke doctoraatsverdedigingen kunnen dit jaar on campus doorgaan, als de veiligheidsprotocollen die gelden binnen het hoger onderwijs, de evenementensector of de cultuursector nageleefd worden.
 • De universiteiten en hogescholen kregen zelftesten om personeelsleden die op de campus werken en nauw contact hebben met studenten of met elkaar, tweemaal per week preventief te testen.

Op iets langere termijn:

 • Als de coronacijfers gunstig evolueren zullen er bij de opstart van het volgende academiejaar geen bijzondere coronamaatregelen nodig zijn en start het hoger onderwijs op in code groen. 
 • De situatie wordt voor aanvang van het academiejaar opnieuw geëvalueerd.

Lees het nieuwsbericht van 9 juni 

 

Een kader voor de organisatie van het academiejaar, opgesteld in samenspraak met de minister van Onderwijs en Vorming, de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) en de experten.

 • Bekijk welke veiligheidsmaatregelen er gelden per kleurfase in de universiteiten. 
 • Fase groen wordt hier niet opgenomen, dan is de normale werking van toepassing. 
 • Deze matrix werd het laatst aangepast op 23 november.
 
 
Fase geel
Fase oranje
Fase rood
Onderwijs in auditoria

 

Bezettingsgraad 1 op 2 met mondmaskerplicht 

 

Bezettingsgraad algemeen beperkt tot  1 op 5 met mondmaskerplicht behalve voor vakken uit het modeltraject eerste jaar waar 1 op 2 met mondmaskerplicht mogelijk is Bezettingsgraad beperkt tot 1 op 5 met mondmaskerplicht. 
Onderwijs in kleine groepen

 

Bezettingsgraad 1 op 2 met mondmaskerplicht 

 

Bezettingsgraad beperkt tot 1 op 5 met mondmaskerplicht. 
Praktijkonderwijs (ruime interpretatie, bv. ook pleitoefeningen, taallabo's, ...)
Bezettingsgraad 1 op 1 met mondmaskerplicht 
Stages 
Veiligheidsvoorschriften van de stageplaats zijn van toepassing
Lessen met een sportcomponent
Richtlijnen van de professionele sectoren (sport met onderscheid met publiek of zonder publiek) als toets, en mits positief advies van de preventieadviseur.
 • Binnen: enkel laagintensieve contactloze sportlessen waarbij telkens 1,5 m afstand bewaard wordt. Mondmaskerplicht tenzij afstand ten alle tijden kan gegarandeerd worden.
 • Buiten: matig intensieve lessen kunnen doorgaan, waarbij contactloze beweeg- en sportactiviteiten en individuele oefenvormen de voorkeur krijgen. Indien mogelijk met mondmasker en max. in groepen van 4.
 • Bubbels zo weinig mogelijk mengen
 • Douches blijven gesloten, kleedkamers enkel toegankelijk onder bepaalde voorwaarden (zie regels SO)
 • Positief advies van de preventieadviseur.
Examens
Sociale studentenzones
Met respect voor de afstandsregels
Niet toegelaten behalve voor veilig georganiseerde stille studieplekken (enkel mits reservatie en voor een beperkte groep studenten)
Inkomende studentenmobiliteit
Afhankelijk van federaal en internationaal beslist reisbeleid
Uitgaande studentenmobiliteit
Afhankelijk van federaal en internationaal beslist reisbeleid
Handhygiëne
Sanitair
Verluchting en ventilatie
Onderhoud
...
Bijkomende veiligheidsvoorschriften inzake handhygiëne, ontsmetten van lokalen, ventilatie... worden op basis van een lokale risicoanalyse vastgelegd in instellingsspecifieke veiligheidsprotocollen. 
Studentenactiviteiten Bekijk de coronamaatregelen voor studentenactiviteiten in het hoger onderwijs.