Draaiboek 2020-2021: universiteiten

UPDATE

In samenspraak met virologen, universiteiten (VLIR), hogescholen (VLHORA) en de Vereniging van Vlaamse Studenten (VVS) werd het kader verduidelijkt voor onder andere practica en campusmomenten in het hoger onderwijs in fase rood. 

Tot eind februari 2021 werkt het hoger onderwijs in fase rood. Er zijn in beperkte mate activiteiten mogelijk op de campus, prioritair voor de eerstejaarsstudenten. Afstandsonderwijs blijft nog steeds de norm voor het hoger onderwijs. Maximaal 10% van de campuscapaciteit mag benut worden. Er wordt heel spaarzaam omgesprongen met contactonderwijs: alleen essentiële zaken zijn mogelijk ter wille van de kwetsbare studenten die hier echt nood aan hebben en in de hoop om studieduurverlenging te vermijden. Universiteiten en hogescholen kunnen er bovendien nog altijd voor kiezen om zelf strenger te zijn. 

Volgende verduidelijkingen werden aangebracht:

 • Campusactiviteiten zijn in zeer beperkte mate mogelijk. Zo kan het hoger onderwijs essentiële practica en campusmomenten organiseren.
 • Universiteiten en hogescholen kunnen ook stille studieplekken openstellen voor studenten die daar nood aan hebben.
 • De examens kunnen doorgaan volgens dezelfde richtlijnen die van toepassing waren tijdens de examenperiode in juni.

De Vlaamse Overheid werkt momenteel samen met studentenvertegenwoordigers en de instellingen van het hoger onderwijs aan een communicatiecampagne specifiek gericht op studenten. Deze campagne moet niet alleen informeren en sensibiliseren, maar studenten ook een forum geven om elkaar te steunen wanneer het moeilijk gaat en om indien nodig te ventileren over wat het betekent te studeren in tijden van corona. 
 

 

Een kader voor de organisatie van volgend academiejaar, opgesteld in samenspraak met de minister van Onderwijs en Vorming, de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) en de GEES.

 • Bekijk welke veiligheidsmaatregelen er gelden per pandemieniveau in de universiteiten. Onderstaande overzichtstabel vat alles samen over wat jij moet weten uit de pandemiescenario's en draaiboeken.
 • Fase groen wordt hier niet opgenomen, dan is de normale werking van toepassing. Lees meer over de uitgangspunten en de pandemische niveaus of fasen.
 • Deze matrix werd het laatst aangepast op 23 november.
 
 
Fase geel
Fase oranje
Fase rood
Onderwijs in auditoria

 

Bezettingsgraad 1 op 2 met mondmaskerplicht 

 

Bezettingsgraad algemeen beperkt tot  1 op 5 met mondmaskerplicht behalve voor vakken uit het modeltraject eerste jaar waar 1 op 2 met mondmaskerplicht mogelijk is Bezettingsgraad beperkt tot 1 op 5 met mondmaskerplicht. 
Onderwijs in kleine groepen

 

Bezettingsgraad 1 op 2 met mondmaskerplicht 

 

Bezettingsgraad beperkt tot 1 op 5 met mondmaskerplicht. 
Praktijkonderwijs (ruime interpretatie, bv. ook pleitoefeningen, taallabo's, ...)
Bezettingsgraad 1 op 1 met mondmaskerplicht 
Stages 
Veiligheidsvoorschriften van de stageplaats zijn van toepassing
Lessen met een sportcomponent
Richtlijnen van de professionele sectoren (sport met onderscheid met publiek of zonder publiek) als toets, en mits positief advies van de preventieadviseur.
 • Binnen: enkel laagintensieve contactloze sportlessen waarbij telkens 1,5 m afstand bewaard wordt. Mondmaskerplicht tenzij afstand ten alle tijden kan gegarandeerd worden.
 • Buiten: matig intensieve lessen kunnen doorgaan, waarbij contactloze beweeg- en sportactiviteiten en individuele oefenvormen de voorkeur krijgen. Indien mogelijk met mondmasker en max. in groepen van 4.
 • Bubbels zo weinig mogelijk mengen
 • Douches blijven gesloten, kleedkamers enkel toegankelijk onder bepaalde voorwaarden (zie regels SO)
 • Positief advies van de preventieadviseur.
Examens
Sociale studentenzones
Met respect voor de afstandsregels
Niet toegelaten behalve voor veilig georganiseerde stille studieplekken (enkel mits reservatie en voor een beperkte groep studenten)
Inkomende studentenmobiliteit
Afhankelijk van federaal en internationaal beslist reisbeleid
Uitgaande studentenmobiliteit
Afhankelijk van federaal en internationaal beslist reisbeleid
Handhygiëne
Sanitair
Verluchting en ventilatie
Onderhoud
...
Bijkomende veiligheidsvoorschriften inzake handhygiëne, ontsmetten van lokalen, ventilatie... worden op basis van een lokale risicoanalyse vastgelegd in instellingsspecifieke veiligheidsprotocollen. 
Studentenactiviteiten Bekijk de coronamaatregelen voor studentenactiviteiten in het hoger onderwijs.