Draaiboek: heropstart van de lessen op school

Om je te ondersteunen bij een heropstart, is er een draaiboek met:

  • 5 uitgangspunten
  • 5 thema'sveiligheid, mensen, leren, organiseren en evalueren.
  • Het thema veiligheid staat centraal en vormt het vertrekpunt voor alle beslissingen die scholen achtereenvolgens nemen (en bijsturen) over de andere 4 thema’s.

Gebruik het draaiboek:

  • Als houvast bij de concrete voorbereiding van de herstart. Je leest bij elk thema wat de verplichtingen zijn en de adviezen die je kan volgen.
  • Om na te gaan of je aan alle aspecten van een herstart in je school dacht. Bij elk thema vind je een checklist met ondersteunende vragen.
  • Maak samen met je preventieadviseur, de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk en het CLB eerst een risicoanalyse (thema veiligheid) en bespreek die in het bevoegde onderhandelingscomité. Maak op basis daarvan goede pedagogische keuzes (thema’s mensen, leren, organiseren en evalueren en attesteren).

Het draaiboek is een dynamisch instrument. Aanpassingen aan het draaiboek verneem je via Schooldirect en de socialemediakanalen Facebook en Twitter.

Thema's: voor basis- en secundair onderwijs