Een klacht over de onderwijsadministratie indienen

Je kan kosteloos een klacht indienen met betrekking tot de werking van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Bij wie een klacht indienen?

 • Je kan met je klacht terecht bij elk personeelslid van het Ministerie van Onderwijs en Vorming.
 • Je kan je klacht ook indienen bij de centrale klachtencoördinator van het ministerie. Die zorgt ervoor dat je klacht bij de juiste klachtenbehandelaar terechtkomt.
 • Als je weet bij welke afdeling je een probleem wil aankaarten en je beschikt over de contactgegevens, dan kan je ook rechtstreeks bij die afdeling terecht.

Naar boven

Hoe een klacht indienen?

Je kan je klacht indienen via het e-mailformulier, per gewone of aangetekende brief,  per fax of per telefoon. Je kan op afspraak ook langskomen bij de klachtencoördinator. De contactgegevens vind je onderaan deze pagina.

Vermeld in elk geval de volgende gegevens:

 • Je naam en adres
 • De omschrijving van de feiten waarover je een klacht hebt
 • Datum waarop die feiten plaatsvonden

Naar boven

Wanneer antwoord?

 • Binnen 10 dagen krijg je een ontvangstmelding.
 • Binnen 45 dagen wordt je klacht afgehandeld en ontvang je een schriftelijk antwoord.

Naar boven

Welke klachten komen niet in aanmerking?

 • Klachten die niet tot de bevoegdheid van het ministerie van Onderwijs behoren
 • Klachten die al eerder volgens de klachtenprocedure behandeld zijn
 • Klachten waarbij je anoniem wil blijven
 • Klachten waarbij je geen persoonlijk belang kan aantonen
 • Klachten waarbij de feiten zich meer dan een jaar voor het indienen van de klacht hebben voorgedaan
 • Klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid of op de decreten, besluiten of reglementen
 • Klachten die duidelijk ongegrond zijn
 • Klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure of waarover de georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheden nog niet zijn aangewend

Naar boven

Niet tevreden met de afhandeling?

Als het onderzoek onvoldoende oplossing biedt of als je geen antwoord krijgt, dan kan de Vlaamse Ombudsdienst je probleem verder onderzoeken.

Naar boven

Contact
Meldpunt Onderwijs en Vorming
Meldpunt Onderwijs en Vorming
Koning Albert II laan 15
1210 Brussel
België