Evaluatie

Toetsen en examens

Alles wat je moet weten over toetsen, proeven, examens, herexamens, en examens inkijken.

Niet akkoord met een evaluatiebeslissing

Wat kan je doen als je het niet eens bent met een evaluatiebeslissing?

Schriften, taken en rapporten bewaren

In het lager onderwijs moet je geen schriften of rapporten bewaren. In het secundair onderwijs moeten een aantal andere documenten bewaard.

Overgaan of zittenblijven in het lager onderwijs

Een school voor lager onderwijs bepaalt zelf hoe ze de vorderingen van de leerlingen meet. Zij beslist in welk leerjaar je kind thuishoort.

Een jaar overslaan in het lager onderwijs

Of een leerling een jaar mag overslaan in het lager onderwijs, regelt elke school zelf. 

Overgaan of zittenblijven in het secundair onderwijs

Op het einde van het schooljaar krijgt een leerling in het secundair onderwijs een oriënteringsattest: een A-, B- of C-attest.