Geletterdheid bij mensen in armoede

Laaggeletterdheid, armoede en sociaal-economische kansen zijn sterk met elkaar verbonden. Vaak is het moeilijk om het onderscheid te maken tussen oorzaak en gevolg. Verschillende mechanismen zijn tegelijkertijd werkzaam. Dit betekent dat het verhogen van de geletterdheid iemand meer sociaal-economische kansen kan bieden.

Tools, tips en goede praktijken

Informatie- en inspiratiebundels

Naar boven

Leerkansen in armoedeorganisaties

Het verhogen van geletterdheid helpt om kansarmoede te bestrijden. Organisaties voor mensen in kansarmoede kunnen de leerdrempels verlagen door meer leerkansen aan te bieden.

Een lesgever uit de basiseducatie kan zich integreren in de organisatie en leervragen detecteren. Op basis daarvan organiseer je initiatieven rond leren, samen met de mensen van de organisatie.

Samenwerking tussen centra voor basiseducatie en armoedeorganisaties

Het doeboek voor armoedeorganisaties

Het doeboek wil de samenwerking stimuleren tussen de centra voor basiseducatie (CBE) en armoedeorganisaties.

Leidraad voor samenwerking tussen CBE en armoedeorganisaties

Hoe zet je een samenwerking op tussen centra voor basiseducatie en armoedeorganisaties? Hoe onderhoud je de samenwerking?

Spel: drempels in mijn centrum voor mensen in armoede

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Filmpjes

Documenten