Geletterdheid bij mensen in armoede

Laaggeletterdheid, armoede en sociaal-economische kansen zijn sterk met elkaar verbonden. Vaak is het moeilijk om het onderscheid te maken tussen oorzaak en gevolg. Verschillende mechanismen zijn immers tegelijkertijd werkzaam. Dit betekent dat het verhogen van de geletterdheid iemand meer sociaal-economische kansen kan bieden.

Leerkansen in armoedeorganisaties

Het verhogen van geletterdheid helpt om kansarmoede te bestrijden. Organisaties voor mensen in kansarmoede kunnen de leerdrempels verlagen door meer leerkansen aan te bieden.

Een lesgever uit de basiseducatie kan zich integreren in de organisatie en leervragen detecteren. Op basis daarvan organiseer je initiatieven rond leren, samen met de mensen van de organisatie.
 


Extra informatie

Documenten

Filmpjes

Verwante pagina's