Geletterdheid in centra voor basiseducatie (CBE)

Wat?

Er zijn 13 centra voor basiseducatie in Vlaanderen en Brussel. Zij willen de geletterdheid verhogen via onderwijs en vorming binnen het volwassenenonderwijs.

Ze bieden een waaier aan opleidingen aan alle laaggeletterde volwassenen, ongeacht of ze Nederlandstalig onderwijs gevolgd hebben. Het opleidingsaanbod is gericht op het aanleren en verhogen van (geletterdheids)competenties, op het vlak van taal, wiskunde, informatie- en communicatietechnologie en maatschappijoriëntatie. De sector bouwt een behoeftedekkend, toegankelijk en evenwichtig gespreid regionaal opleidingsaanbod uit in Vlaanderen en Brussel.

Partner voor geletterdheid

De centra voor basiseducatie zijn de partner bij uitstek voor anderen die de geletterdheid willen verhogen binnen hun eigen werking. Een educatief aanbod van de centra voor basiseducatie versterkt de laaggeletterden om beter te functioneren.

Bezoek de website Ligo, centra voor basiseducatie.
 


Extra informatie

Verwante pagina's