Hoeveel uren moet ik presteren?

Prestatieregeling

De overheid legt in een prestatieregeling vast hoeveel uren of lestijden je als personeelslid minstens moet presteren.

Naar boven

Onderwijzend personeel

Opdrachtbreuk en prestatienoemers

In een prestatieregeling legt de overheid vast hoeveel uren een voltijdse lesopdracht omvat voor het onderwijzend personeel:  voor leraren, begeleiders, lectoren ...

Je opdracht wordt uitgedrukt in de vorm van een opdrachtbreuk, waarbij de teller het aantal werkelijk gepresteerde uren of lestijden voorstelt. . De noemer van de breuk drukt uit hoeveel uren of lestijden een voltijdse lesopdracht per week omvat. In de tabel met prestatienoemers vind je het aantal uren of lestijden dat je in een voltijds ambt minimaal en maximaal moet presteren.

De overheid berekent je salaris op basis van je opdrachtbreuk.

Volledige opdracht

Je opdrachtbreuk omvat in de meeste gevallen niet je totale werkduur. Er horen nog andere taken  bij je opdracht: vergaderingen, toezicht, verbeterwerk, verslagen opstellen, oudercontact …

Voor de volledige invulling van je opdracht is je werkgever bevoegd:  het bestuur van je school of centrum.

Het bestuur sluit samen met jou een overeenkomst of aanstellingsbesluit af, met een omschrijving van je volledige opdracht. Daarnaast krijg je meestal ook een individuele functiebeschrijving en daar staan alle taken in die bij je job horen. Je volledige opdracht omvat dus 3 elementen.

Volledige opdracht Wie legt de opdracht vast?

1. Het aantal te presteren uren of lestijden, uitgedrukt in een opdrachtbreuk

De overheid

2. De opdrachten in je overeenkomst of aanstellingsbesluit

Je werkgever
3. De opdrachten in je functiebeschrijving Jij en je werkgever

Naar boven

Andere personeelsleden

Ben je geen lid van het onderwijzend personeel? Dan geldt er voor jou een andere prestatieregeling. Je oefent de opdracht uit die beschreven staat in je overeenkomst of aanstellingsbesluit en voor de meeste personeelsleden ook in de functiebeschrijving.

Naar boven

Per onderwijsniveau en ambt

Je opdracht verschilt per onderwijsniveau en per ambt:

Naar boven