Impact van de brexit op het Vlaamse onderwijs

Op 31 januari stapt het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU) op basis van het terugtrekkingsakkoord. Dit akkoord zorgt voor rechtszekerheid inzake de rechten van burgers en een reeks andere kwesties gedurende een overgangsperiode tot ten minste einde 2020. Tegelijk zijn er gesprekken begonnen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk over de onderlinge samenwerking vanaf begin 2021.

Personeelsleden, leerlingen en studenten met de Britse nationaliteit gedurende de overgangsperiode, zeker tot 31december 2020 hun activiteiten in het Vlaamse onderwijs verderzetten.

Het Verenigd Koninkrijk zal blijven deelnemen aan het bestaande Erasmus+ programma. 

Daarom lopen alle bestaande Erasmus+ 2013-2020 projecten onder contract gewoon door, ook de projecten die in 2020 beginnnen en doorlopen na 31 december 2020 en kunnen organisaties die in 2020 een aanvraag tot subsidie gepland hebben, deze ook indienen zoals gebruikelijk.

Meer details over de maatregelen tijdens de overgangsperiode

Personeel in het onderwijs

Brits personeel in een school of centrum

Britse burgers blijven tot 31 december 2020 gelijkgesteld met EU-burgers, en krijgen tijdens deze overgangsperiode dus nog dezelfde rechten. 

Brits personeel in een hogeschool

Britse burgers blijven tot 31 december 2020 gelijkgesteld met EU-burgers, en krijgen tijdens deze overgangsperiode dus nog dezelfde rechten. 

Brits personeel in een universiteit

Britse personeelsleden kunnen ook na de brexit aangesteld en benoemd worden en blijven aan een universiteit.

Britse aanvragen voor professionele erkenning als leraar

De beroepskwalificaties en professionele erkenning van leraren uit het Verenigd Koninkrijk die in de EU wonen of werken blijft erkend.

Daartoe moet echter vóór het einde van de overgangsperiode een erkenningsbesluit zijn genomen.

Heb je de Britse nationaliteit, en heb je je aanvraag tot professionele erkenning als leraar voor of op de dag van de brexit ingediend? Dan blijft die erkenning doorlopen.

Heb je de Britse nationaliteit, en heb je een aanvraag tot professionele erkenning lopen, dan is het belangrijk dat het erkenningsbesluit voor 31 december 2020 wordt genomen. Gebeurt dat niet, dan kan er een nieuwe regeling tussen de EU en het VK zijn. Als ook dat niet gebeurt, kan je een academische erkenning van je kwalificaties aanvragen bij NARIC-Vlaanderen.

Als je de Britse nationaliteit hebt en je les wil geven in het Vlaamse onderwijs, kan dat onder andere via de professionele erkenning van jouw Britse beroepskwalificatie voor onderwijs. Britse beroepskwalificaties voor onderwijs die professioneel erkend zijn vóór 31 december 2020, behouden die erkenning voor het Vlaamse onderwijs ook na die datum. De professionele erkenning is immers onbeperkt geldig. Aanvragen die ingediend worden vóór 23 oktober 2020, en die volledig zijn, kunnen met zekerheid afgehandeld worden. Aanvragen die onvolledig zijn, of die na 23 oktober 2020 ingediend worden, probeert AGODI ook af te werken, maar AGODI kan de tijdige afhandeling ervan niet garanderen. Hou er rekening mee dat de diensten van AGODI sluiten vanaf 25 december 2020.

Erasmus+

Volgens het ‘terugtrekkingsakkoord’ zal het Verenigd Koninkrijk blijven deelnemen aan het bestaande Erasmus+ programma. 
Daarom lopen alle bestaande Erasmus+ 2013-2020 projecten onder contract gewoon door, ook De projecten die beginnen in 2020 maar doorlopen na  31 december 2020 en kunnen organisaties die in 2020 een aanvraag tot subsidie gepland hebben, deze ook indienen zoals gebruikelijk. 
Na 31 december 2020 moet er wel bijkomend worden voldaan aan de Britse vereisten betreffende het verblijfrecht. 

Naar boven

Schooluitstappen in het VK

Organiseert je school een schooluitstap naar het VK tijdens of na de brexit? Zorg dat je op de hoogte bent van de Britse maatregelen voor toegang en verblijf in het VK. Hoe je uitstap van België naar het VK na een no-deal brexit verloopt hangt af van de wetgeving die de Britten zullen aannemen.

Naar boven


Extra informatie

Websites

Naar boven