Individueel leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs

Wat is individueel leerlingenvervoer?

Individueel leerlingenvervoer omvat 2 vervoersvormen:

  • Eigen vervoer: je brengt je kind zelf met de wagen naar school.
  • Openbaar vervoer: je kind gaat met het openbaar vervoer naar school (NMBS, De Lijn, MIVB of TEC).

Als je kind voor het woon-schoolverkeer gebruikmaakt van een van beide vervoersvormen, kan je als ouder onder bepaalde voorwaarden rekenen op een tussenkomst van de Vlaamse overheid in de individuele vervoerskosten.

Let wel: Leerlingenvervoer slaat op het woon-schoolverkeer van leerlingen. Het vervoer naar stageplaatsen of andere plaatsen dan de school of het (semi-)internaat/multifunctioneel centrum (MFC) maakt er geen deel van uit.

Individueel en collectief vervoer combineren?

Als je kind gebruikmaakt van individueel vervoer, sluit dat in principe het gebruik van collectief vervoer uit, en omgekeerd.

Individueel en collectief vervoer combineren kan alleen binnen een en dezelfde traject:

  • Je kind kan voor het eerste stuk van het traject gebruikmaken van zijn recht op individueel vervoer.
  • Vervolgens kan je kind het traject voortzetten door gebruik te maken van het recht op collectief vervoer.

Als ouder kan je zo bijvoorbeeld je kind met de eigen wagen naar de bushalte brengen, waar het dan de bus neemt voor de rest van het traject.

Naar boven

Heeft je kind recht op een tegemoetkoming?

Een inschrijving in een bepaalde school garandeert niet automatisch het recht op leerlingenvervoer.

Je kind heeft pas recht op een tegemoetkoming voor individueel leerlingenvervoer als het de lessen volgt in de dichtstbijzijnde school (tot op het niveau van de vestigingsplaats), gerekend vanaf de woonplaats/verblijfplaats van je kind. Het gaat om de meest nabije school uit het onderwijsnet waar jij als ouder voor kiest. Dat is een school van het vrij onderwijs naargelang de onderscheiden godsdiensten, het gemeenschapsonderwijs, het provinciaal en gemeentelijk onderwijs of het niet-confessioneel onderwijs.

De school moet het onderwijs aanbieden waar het verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs van je kind naar verwijst:

  • Het type in het buitengewoon basisonderwijs
  • Het type en de opleidingsvorm in het buitengewoon secundair onderwijs (bijkomend wordt ook rekening gehouden met de opleiding die je kind kiest)

In bepaalde gevallen kan je een afwijking op de voorwaarde van de dichtstbijzijnde school aanvragen, zodat je kind kan rekenen op een tegemoetkoming in de vervoerskosten naar een verdere school.

Naar boven

Wat is de dichtstbijzijnde school?

Om de afstand naar de dichtstbijzijnde school te meten houdt de overheid rekening met een marge van maximaal 10%. Als je vanuit de woon- of verblijfplaats van je kind 2 of meer scholen vindt binnen die marge van 10%, heeft je kind recht op een tegemoetkoming voor het individueel vervoer naar elk van die scholen.

Geef de woon- of verblijfplaats van je kind in en vind de dichtstbijzijnde school

Naar boven

Wie vraagt het recht op individueel leerlingenvervoer aan?

Alleen de school kan het recht op individueel leerlingenvervoer aanvragen, bij het team Leerlingenvervoer van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Als je denkt dat je kind recht heeft op een tegemoetkoming, neem je dus het best contact op met de school.

Als de aanvraag goedgekeurd wordt, neemt de school contact op:

  • Met de openbare vervoermaatschappij, voor een abonnement openbaar vervoer. Je kind ontvangt nadien het abonnement.
  • Met het ministerie van Onderwijs, voor een subsidie voor school-woonvervoer met de eigen wagen. Je ontvangt nadien de subsidie via de school.

Wil je weten hoeveel de subsidie voor vervoer met de eigen wagen bedraagt in jouw geval? Neem contact op met de school.

Naar boven

Hoelang is een toegekend recht op individueel leerlingenvervoer geldig?

Je kind behoudt zijn toegekende recht standaard tot het einde van een onderwijsniveau (basis- en secundair onderwijs), op voorwaarde dat de opstapplaats en de school (tot op het niveau van de vestigingsplaats) niet veranderen.

Binnen die voorwaarden behoudt je kind zijn status van rechthebbende ook in een aantal specifieke gevallen.

Naar boven

Wat als je niet in Vlaanderen woont?

Er is geen tussenkomst mogelijk voor leerlingen die wonen of verblijven buiten Vlaanderen en die schoollopen in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Naar boven

Leerlingen met ondersteuning in het gewoon onderwijs

Als je kind ingeschreven is in het gewoon onderwijs, geldt de reglementering leerlingenvervoer voor het gewoon onderwijs.

Dat geldt ook voor leerlingen met ondersteuning vanuit het buitengewoon onderwijs (Ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften).

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact

De school van je kind is je aanspreekpunt. De school vraagt het recht op individueel leerlingenvervoer aan bij de bevoegde dienst van het ministerie van Onderwijs.

Heb je toch een vraag voor het ministerie, dan kan je mailen naar leerlingenvervoer@vlaanderen.be.