Internationaal vergelijkend onderzoek

Het Centre for Educational Research and Innovation (CERI) van de OESO doet toekomstgericht onderzoek naar leren en onderwijs op alle leeftijden.

De European Survey on Language Competences (ESLC) gaat na hoe goed leerlingen kunnen lezen, luisteren en schrijven in een vreemde taal.

Het Eurydice-netwerk biedt informatie over de organisatie en de werking van de verschillende onderwijssystemen in Europa.

International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) is een internationaal vergelijkende studie van burgerschapseducatie en burgerschap bij jongeren.

Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) is een internationaal onderzoek naar de vaardigheden van volwassenen, onder meer geletterdheid en gecijferdheid.

Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) is een internationaal vergelijkend onderzoek naar leerlingenprestaties in begrijpend lezen.

Programme for International Student Assessment (PISA) test 15-jarigen op hun leesvaardigheid, wiskundige geletterdheid en wetenschappelijke geletterdheid.

Teaching and Learning International Survey (TALIS) is een internationaal vergelijkend onderzoek over leraren en hun schoolleiders.

De OESO formuleert thematische aanbevelingen op basis van reviews over diverse onderwerpen, zowel voor specifieke landen als op internationaal niveau.

Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) is een internationaal vergelijkend onderzoek naar leerlingenprestaties in wiskunde en wetenschappen.