Je statuut

Als personeelslid in het onderwijs bevind je je in 1 van 3 mogelijke administratieve standen : dienstactiviteit, non-activiteit of terbeschikkingstelling. Dat is belangrijk voor je salaris, je bevorderingsmogelijkheden, je pensioenrechten.

Voorwaarden en voordelen van de tijdelijke aanstelling van bepaalde duur (TABD)

TADD, vaste benoeming, functiebeschrijving en evaluatie van leerkrachten worden hervormd vanaf schooljaar 2021-2022. Dat proces verloopt in verschillende stappen. Tot het Vlaams Parlement het definitief aanneemt blijven de huidige regels van kracht.

Voorwaarden en voordelen van de tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) in het onderwijs. Hoe solliciteer je ervoor?

Voorwaarden, voordelen en draagwijdte van de vaste benoeming. Regels voor affectatie en mutatie.