Klassenraad in het basisonderwijs

De klassenraad in het basisonderwijs is het team van personeelsleden dat onder leiding van de directeur of zijn afgevaardigde verantwoordelijk is voor de begeleiding van en het onderwijs aan een leerlingengroep of een individuele leerling.

De klassenraad:

 • Beslist over een aantal zaken, zoals:

  • Toekennen van het getuigschrift basisonderwijs
  • Vrijstelling voor leerlingen met een handicap
  • Toelating van 6-jarige kinderen die naar het gewoon lager onderwijs overgaan zonder dat zij het schooljaar ervoor voldoende aanwezig waren in de kleuterklas, en toelating van 5-jarigen tot het gewoon lager onderwijs
    
 • Geeft advies over een aantal zaken, zoals:
  • Aan ouders: over de beslissing om het kind nog een jaar langer in het kleuteronderwijs te laten doorbrengen (de ouders nemen de uiteindelijke beslissing)
  • Aan het schoolbestuur: bij tijdelijke en definitieve uitsluiting van een leerling

 


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact
Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Basisonderwijs
Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen Basisonderwijs
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
België