Hoeveel uur per week moet ik naar school?

Een schoolweek duurt in het voltijds secundair onderwijs minstens 28 lesuren van 50 minuten. In de meeste scholen is er tussen de 32 en 36 uur les per week. Je school kan dat zelf bepalen.

De lesuren moeten gelijkmatig over 5 lesdagen gespreid zijn. Er kunnen wel uitzonderingen zijn op die gelijkmatige spreiding. Bijvoorbeeld om lokalen optimaal te benutten, of omdat er een plaatselijk evenement (zoals een jaarmarkt) plaatsvindt.

In de meeste scholen is de woensdagnamiddag vrij.

Een schooldag begint ten vroegste om 8 uur en eindigt ten vroegste om 15 uur en ten laatste om 17 uur. Op een sportdag of schooluitstap kunnen die uren variëren.

Middagpauze, speeltijd en woensdagnamiddag

Een middagpauze van minimaal 50 minuten is verplicht. Wanneer de speeltijden precies vallen, kan je school zelf bepalen.

Op de meeste scholen is er geen les op woensdagnamiddag. Maar een school mag op woensdagnamiddag wel lessen plannen, bijvoorbeeld om de lokalen optimaal te kunnen gebruiken. Dan ben je soms op andere dagen vroeger thuis.

Niet cool? Vraag je school waarom ze lessen op woensdagnamiddag plant. Je kan het probleem ook via de leerlingenraad aankaarten en zelf mee naar een oplossing zoeken. Vertegenwoordigers van de leerlingenraad leggen het probleem voor aan de schoolraad en uiteindelijk beslist het schoolbestuur.