Leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs

Zonaal collectief leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs

Je hebt recht op zonaal collectief busvervoer voor je kind naar de dichtstbijzijnde school voor buitengewoon onderwijs. Hoe maak je gebruik van dat recht?

Individueel vervoer in het buitengewoon onderwijs

Je hebt recht op een tegemoetkoming voor individueel leerlingenvervoer van je kind naar de dichtstbijzijnde school voor buitengewoon onderwijs. Hoe maak je gebruik van dat recht?

Proefprojecten leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs

In de regio’s Leuven en Roeselare-Hooglede-Izegem-Ingelmunster is er in maart 2017 een proefproject gestart voor het vervoer van leerlingen van het buitengewoon onderwijs.