Leerlingenvervoer in het gewoon onderwijs

In het gewoon onderwijs is er geen globaal systeem van tegemoetkoming in de kosten door de Vlaamse overheid, zoals in het buitengewoon onderwijs.

In sommige scholen voor gewoon onderwijs is er wel een specifieke regeling:

  • Sommige scholen beschikken over een eigen bus.
  • Sommige gemeenten organiseren vervoer voor alle scholen op hun grondgebied.
  • In sommige gemeenten kunnen leerlingen gebruikmaken van het collectief zonaal leerlingenvervoer, net zoals leerlingen in het buitengewoon onderwijs.

Daarnaast kunnen leerlingen in het kader van de vrije keuze onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming in de individuele vervoerskosten krijgen.

Vraag op school na of en hoe het leerlingenvervoer geregeld is.

De regeling voor het leerlingenvervoer in het gewoon onderwijs geldt ook voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften die ondersteuning krijgen vanuit het buitengewoon onderwijs (zie Ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften). Voor hen is er dus geen globaal systeem van tegemoetkoming in de kosten voor leerlingenvervoer zoals dat wel bestaat in het buitengewoon onderwijs.
 


Extra informatie

Verwante pagina’s