Leerplicht en spijbelen

Onwil en onmacht bij spijbelen. Wie heeft grotere kans op spijbelgedrag? Wat zijn de oorzaken?

De leerplicht, controle op de leerplicht en soorten afwezigheden. Hoe registreert de school afwezigheden en wanneer start een begeleiding?