Leraar in opleiding: het LIO-traject

Wat is het?

Ben je aangesteld als leraar en wil je een lerarenopleiding volgen?

Dan kan je tot 30 studiepunten praktijk invullen als leraar-in-opleiding, met een LIO-statuut. Je school neemt, in samenspraak met de lerarenopleiding, een deel van je praktische opleiding op. Je ontvangt een salaris.

Je kan leraar-in-opleiding zijn in het basis- secundair, deeltijds kunst- volwassenenonderwijs of in de basiseducatie.

Je volgt de lerarenopleiding van je keuze: educatieve graduaats-, bachelor- of masteropleiding.

Jijzelf, je school en de instelling waar je een lerarenopleiding volgt sluiten een overeenkomst waarin de rol van de school bij de opleiding, begeleiding en evaluatie van de leraar-in-opleiding is vastgelegd.

Naar boven

Voorwaarden

  • Je bent aangesteld als leraar en volgt tegelijk een lerarenopleiding.
  • Je school is akkoord dat je de lerarenopleiding volgt met een LIO-statuut.
  • Je opdracht omvat op jaarbasis minstens 500 uren-leraar, lesuren, leraarsuren of lestijden.
    • Werk je in een centrum voor basiseducatie, dan bedraagt je opdracht minstens 0,6 voltijdsequivalent.
    • Bereik je dit aantal niet, dan vul je het aan met klassieke onderwijsstages.
  • Je bezit de bekwaamheidsbewijzen voor het ambt van leraar.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's