Lezen op school in het kader van taalstimulerende activiteiten Nederlands voor schoolgaande kinderen en jongeren in samenwerking met de plaatselijke bibliotheken

In het voorjaar van 2020 lanceerde de minister de projectoproep ‘Lezen op school’. Hiermee wil de minister de aandacht voor leesmotivatie en begrijpend lezen versterken. De oproep beoogt duurzame samenwerkingsverbanden voor leesbevordering op school. Via de creatie van kwaliteitsvolle leesomgevingen wil het traject werken aan leesomkadering, vakdidactiek en het stimuleren van een schoolbreed leesbeleid als onderdeel van het taalbeleid op Nederlandstalige scholen in het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor leerplichtige kinderen en jongeren. 
De oproep werd afgerond op 12 juni 2020. 22 projecten werden door de Vlaamse Regering goedgekeurd.