Loopbaanonderbrekingen

Loopbaanonderbreking voor palliatieve verzorging

Werk je aan een hogeschool en geef je palliatieve bijstand/verzorging? Dan kan je loopbaanonderbreking opnemen.

Loopbaanonderbreking voor mantelzorg

Ben je tijdelijk of benoemd personeelslid aan een hogeschool, heb je tenminste een halftijdse opdracht en ben je erkend mantelzorger van een zorgbehoevende persoon? Dan kan je je loopbaan volledig of gedeeltelijk onderbreken voor mantelzorg.

Loopbaanonderbreking voor de verzorging van een ziek gezinslid of familielid

Werk je in een hogeschool en verzorg je een zwaar ziek gezinslid of familielid? Dan kan je loopbaanonderbreking opnemen.

Ouderschapsverlof

Wil je meer tijd met je kinderen doorbrengen? Neem dan volledig of deeltijds ouderschapsverlof. Dat is een vorm van loopbaanonderbreking.

Corona-ouderschapsverlof

Met corona-ouderschapsverlof kan je je prestaties verminderen tussen 1 mei en 30 juni 2020.

Welke loopbaanonderbreking kan ik als contractueel opnemen?

Ben je contractueel personeelslid van een hogeschool? Ontdek of je loopbaanonderbreking kan opnemen. Je kan ook gebruikmaken van tijdskrediet.

Deeltijdse loopbaanonderbreking 55+

Deze loopbaanonderbreking kan je niet meer aanvragen.