Mag een school weigeren om mij in te schrijven?

Inschrijvingsrecht

Een school kan niet zomaar weigeren om je in te schrijven. Jij hebt inschrijvingsrecht. Dat principe is vastgelegd in de regelgeving.

Mag je dan altijd en overal inschrijven?

Neen, je moet aan de toelatingsvoorwaarden voldoen. Aan elk leerjaar en aan elke studierichting zijn toelatingsvoorwaarden verbonden. Zo moet je bijvoorbeeld geslaagd zijn in het vorige leerjaar, of een bepaalde leeftijd hebben, of een beslissing van de klassenraad krijgen …

Je ouders, of jijzelf als je meerderjarig bent, moeten instemmen met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school.

Naar boven

Wanneer kan de school weigeren?

Het kan ook gebeuren dat de school van je keuze weigert om je in te schrijven. Maar dat kan alleen in 4 uitzonderlijke omstandigheden:

  • De school is vol. Dan kan je niet inschrijven, maar je komt op een wachtlijst. Wanneer je langsgaat om in te schrijven, tekenen je ouders (of jij als je 18 of ouder bent) een register om te bewijzen dat je er was, maar dat de school je niet kon inschrijven. Tot de 5de schooldag van oktober is de school verplicht om de volgorde van de wachtlijst te hanteren en je te verwittigen als er een plaats vrijkomt. De school bepaalt zelf hoeveel leerlingen ze aankan.
     
  • Je bent definitief uitgesloten. Dat betekent dat je het vorige of daaraan voorafgaande schooljaar een tuchtsanctie kreeg en uit de school werd gezet.
     
  • Je bent in hetzelfde schooljaar uitgesloten in een andere school. De nieuwe school mag je alleen weigeren als je oude en nieuwe school daar afspraken over maken in het lokaal overlegplatform (LOP).
     
  • Als er aanwijzingen zijn dat je afwisselend naar meerdere scholen gaat.

Ben je geweigerd om een van bovenstaande redenen? Dan heeft de school 4 dagen de tijd om te motiveren waarom ze je weigert. Je krijgt de beslissing en motivering op papier.

Naar boven

Inschrijven met een verslag voor buitengewoon onderwijs

Wat gebeurt er als je een verslag hebt voor het buitengewoon onderwijs, en je wil inschrijven in een gewone school?

De school moet je wel inschrijven, maar onder ontbindende voorwaarde. De school overlegt met jou, je ouders, de klassenraad en het CLB en gaat na welke aanpassingen nodig zijn om jou het 'gewoon curriculum' te laten volgen.  Vindt de school die aanpassingen redelijk, dan word je definitief ingeschreven.

Vindt de school de aanpassingen onredelijk? Dan moet ze dat motiveren. De school onderzoekt dan samen met jou, je ouders, de klassenraad en het CLB welke aanpassingen nodig zijn om je een 'individueel aangepast curriculum' te laten volgen. Raken jullie het eens, dan schrijft de school je definitief in. Zijn ook die aanpassingen onredelijk volgens de school, dan moet ze dat motiveren en kan ze je inschrijving ontbinden.