Met welke diploma’s kan je aan de slag als administratief en technisch personeel (ATP) aan een universiteit?

Minimaal vereiste bekwaamheidsbewijzen

In het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 oktober 2000 vind je de minimaal vereiste bekwaamheidsbewijzen om aangesteld en benoemd te kunnen worden in de verschillende niveaus van het ATP.

Diploma’s

Niveau

Minimaal bekwaamheidsbewijs

A

Diploma van master

B

Diploma van bachelor

C

Diploma secundair onderwijs

D

Geen diplomavereiste

De universiteit kan bijkomend bepalen dat je een diploma van een bepaalde opleiding moet hebben.

Afwijkingen diplomavereisten

Het minimaal vereiste bekwaamheidsbewijs kan vervangen worden door een aan het niveau verbonden deskundigheid. Je kan die deskundigheid verwerven door werkervaring of door bijkomende vorming.

Het gaat om de volgende deskundigheid:

  • Niveau A: academische deskundigheid op denk- en werkniveau
  • Niveau B: hogere administratieve en technische deskundigheid
  • Niveau C: uitvoerende en technische deskundigheid
  • Niveau D: logistieke deskundigheid

Een universiteit kan je aanwerven in een hoger niveau dan op basis van je diploma toegelaten is. Ze moet dat grondig motiveren.

Naar boven

Wat met buitenlandse diploma’s?

Ook met een buitenlands diploma kan je aangesteld worden als administratief en technisch personeel aan een universiteit in Vlaanderen. Voorwaarde is dat je buitenlandse diploma krachtens de wet of het decreet of met toepassing van de Europese richtlijn of een bilateraal akkoord als gelijkwaardig erkend is met het gevraagde Vlaamse diploma.

Voor gelijkwaardigheid van je buitenlandse diploma kan je terecht bij NARIC-Vlaanderen.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving