Duaal leren

In duaal leren combineer je leren in een onderneming met leren bij een aanbieder van duaal leren. Mogelijke aanbieders van duaal leren:

  • Scholen voor voltijds onderwijs
  • Centra voor deeltijds onderwijs
  • Syntra vzw
  • Scholen voor buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3 of 4

Ontdek hier  waar je momenteel al duale opleidingen kan volgen.
In schooljaren 2016-2017 tot en 2018-2019 liep al het proefproject Schoolbank op de werkplek.

Pane Duaal Leerlingen
""

Bij duaal leren verwerf je vaardigheden in je school, centrum voor deeltijds onderwijs of Syntra-lesplaats én op de werkvloer. Hoe kan je deelnemen?

Pane Duaal Leraren
""

Je kan als trajectbegeleider of als leraar met duaal leren aan de slag. Wat zijn je taken en verantwoordelijkheden?

Pane Duaal  leren: Ondernemingen
""

Stel een werkleerplek ter beschikking en help leerlingen vaardigheden te verwerven op de werkvloer. Welke stappen onderneem je?