Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs 2020-2021

Het Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs 2020-2021 bevat gedetailleerde cijfergegevens over onderwijs en vorming voor het schooljaar 2020-2021.

Het Statistisch jaarboek wordt gefaseerd opgebouwd met gevalideerde cijfers. Voorlopig is enkel Deel 3 Onderwijsinstellingen beschikbaar. Vanaf eind augustus 2021 worden de andere delen stelselmatig aangevuld.

Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs 2020-2021 - Excel

Deel 3: Onderwijsinstellingen

  • [Aantal onderwijsinstellingen]

Naar boven