Samen tegen schooluitval

11,9 % van de Vlaamse jongeren verliet de school vroegtijdig in het schooljaar 2017-2018. In Antwerpen, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Genk wonen de meeste vroegtijdige schoolverlaters. In de meeste centrumsteden ligt het percentage hoger dan het Vlaamse gemiddelde. 

Vroegtijdige schoolverlaters betreden de arbeidsmarkt in een zeer kwetsbare startpositie. Zowel voor de jongere, zijn omgeving als de maatschappij is het heel belangrijk om de schoolbanken te verlaten met een diploma of andere kwalificatie.

""

Oproep voor het opzetten van transitietrajecten voor leerlingen in de 2de en 3de graad van het beroepssecundair onderwijs die door de school geïdentificeerd worden als potentiële vroegtijdige schoolverlaters.

Lokale actoren uit de domeinen onderwijs, werk en welzijn werken in provinciale netwerken samen aan een beleid rond spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten.

Wil je als onderwijsprofessional schooluitval tegengaan? Laat je inspireren op 1 van de start- en actiedagen van de netwerken Samen tegen Schooluitval of hun partners.