Onderwijsbeleid en -vernieuwing

Beleidsnota Onderwijs 2019-2024

Vlaams Parlement - Beleidsnota Onderwijs 2019-2024 - minister Weyts

Bijdrage administratie voor regeerakkoord 2019-2024

Het Beleidsdomein Onderwijs en Vorming stelt 8 beleidsprioriteiten voor de volgende legislatuur voor op basis van een omgevingsanalyse. Binnen die beleidsprioriteiten zijn beleidsvoorstellen geformuleerd die elk een bouwsteen vormen voor de centrale doelstelling: kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen realiseren, door:

Rapporten met onderwijsprognoses

Arbeidsmarktrapport

Omgevingsanalyse

Het beleidsdomein maakt om de 5 jaar een omgevingsanalyse ter voorbereiding van de onderwijsbijdrage aan het regeerakkoord. Een omgevingsanalyse kijkt naar de belangrijke demografische, maatschappelijk, politiek-sociale, economische, ecologische en technologische trends en evoluties die inzicht geven in de externe omgevingsfactoren die invloed hebben op het onderwijsbeleid.

Onderwijsdecreten: parlementaire documenten

  • Decretenbundels: Raadpleeg de verschillende parlementaire documenten voorafgaand aan een onderwijsdecreet én de uiteindelijk goedgekeurde tekst.

 

 

Ontdek meer informatie over onderwijsregelgeving die momenteel wordt uitgewerkt.